icon

Pek en veren voor Greenwashing

Even aandacht voor een uitspraak op het snijvlak van mijn interessegebieden Reclame-recht en Dier en Recht. Greenwashing is de laatste jaren een veel voorkomend verschijnsel in reclame-uitingen. Bedrijven willen meeliften op de groeiende rol die klimaat, milieu en dierenwelzijn spelen bij de aankoop-beslissingen van de consument. Dat brengt hen ertoe ook op deze vlakken de positieve bijdragen van hun producten uit te vergroten. Soms ook door daarbij te schermen met keurmerken en certificaten die vaak wel iets inhouden, maar niet zóveel als de adverteerder voorspiegelt.

In het geval dat leidde tot de hier te behandelen uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) ging het om een uiting op de website van producent Auping die als volgt luidde:

100% verantwoord dons
RDS: Responsible Down Standard

Dit product is gecertificeerd naar de Responsible Down Standard en draagt hierdoor bij aan het dierenwelzijn van eenden en ganzen. Dit betekent dat ze gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren. Om dit te waarborgen is de gehele keten, van boerderij tot eindproduct, gecontroleerd en goedgekeurd door Control Union.

De actiegroep Animal Rights is van mening dat deze reclameuiting, in het bijzonder de claim “100% verantwoord dons”, misleidend en oneerlijk is. Zij had in 2017 video-opnamen gemaakt bij drie eendenhouderijen en daar verzwakte, stervende en dode dieren aangetroffen. Volgens Animal Rights garandeert een RDS-certificaat niet dat eenden “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”, zoals in de uiting wordt gesteld. De Responsible Down Standard kent vier typen voorwaarden waarbij alleen overtredingen van de voorwaarden van het type ‘critical major’ direct tot het (tijdelijk) verlies van de certificering leidt. Ook overtredingen van de voorwaarden van het type ‘major’ en ‘minor’ kunnen echter diep ingrijpen in het welzijn en in die gevallen geldt een “begunstigingstermijn” van 60 dagen. Bovendien zorgt de genoemde controle door Control Union voor onvoldoende borging, o.a. omdat 90-95% van de controles vooraf worden aangekondigd.

Auping stelt hier onder andere tegenover dat een klacht bij de RCC het verkeerde middel is en dat RDS wel degelijk bijdraagt aan dierenwelzijn. Onder andere door een verbod op levend plukken en dwangvoederen en doordat de gehele keten van dons en veren met transactiecertificaten wordt gemonitord. Daarnaast heeft iedere diersoort sterke, normale en zwakke exemplaren en bedraagt de “uitval” in de Nederlandse eendenhouderij in de praktijk “slechts” ongeveer 2,5-3%.

De RCC oordeelt dat Auping met de zin: “Dit product is gecertificeerd naar de Responsible Down Standard en draagt hierdoor bij aan het dierenwelzijn van eenden en ganzen”, “lijkt te beweren dat haar product door de RDS-certificering bijdraagt aan dierenwelzijn van eenden en ganzen” (duh?). Een dergelijke claim is haar te absoluut:
De in de uiting genoemde garantie van dierenwelzijn suggereert een bredere inhoud dan het in de RDS opgenomen verbod op levend plukken en dwangvoeding van de eenden. Niet is aannemelijk gemaakt dat de RDS garandeert dat aan alle voor het welzijn van eenden van belang zijnde voorwaarden wordt voldaan. Dat Auping de Responsible Down Standard volgt – wat niet in geschil is – rechtvaardigt nog niet de stelling dat daardoor sprake is van een waarborg dat de eenden “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”.

De conclusie luidt dat sprake is van onjuiste informatie leidend tot een misleidende en daardoor oneerlijke uiting in de zin van artikel 7 Nederlandse Reclame Code. Auping wordt door de RCC geadviseerd niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Auping heeft dat advies overgenomen.

Een juiste beslissing. Als het gaat om milieu- of dierenwelzijnsclaims kunnen adverteerders maar beter wegblijven van het gebruik van de kreet “100% verantwoord”. Natuurlijk is het altijd beter dat een bedrijf stappen in de goede richting zet dan dat deze achterwege worden gelaten. Maar doe dan niet net alsof je het antwoord bent op de dierenwelzijns- en milieuproblematiek. Tenzij je dat ook écht 100% kunt waarmaken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pek en veren voor Greenwashing

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief