icon

Nieuwe ontwikkelingen UBO-register

Op 14 juli 2017 schreven wij dat de implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn 2015/849 was uitgesteld. Als gevolg daarvan werd ook de invoering van het UBO-register uitgesteld. Hoe zat het ook alweer?

Wij schreven al eerder dat de implementatie van de Anti-witwasrichtlijn zal betekenen dat er in Nederland een UBO-register zal worden ingevoerd. Het doel van het UBO-register is de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en criminaliteit door middel van rechtspersonen binnen de EU. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”. In dit register zal worden bijgehouden wie de natuurlijke personen zijn die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een rechtspersoon. Volgens de richtlijn is een UBO bijvoorbeeld iemand die 25% in de aandelen van een vennootschap houdt.

In het kader van de implementatie van de Anti-witwasrichtlijn heeft de regering in 2017 een wetsvoorstel ingediend. In dit wetsvoorstel werd voorgesteld dat het UBO-register niet volledig toegankelijk voor iedereen zou zijn. Alleen bepaalde overheidsinstanties zoals het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst zouden onbeperkte toegang hebben tot de UBO-informatie. Voor de gewone burger zou er beperkte toegang tegen vergoeding bestaan. Op dit punt van het voorstel is veel commentaar gekomen omdat men vreesde voor de schending van privacybelangen. Een andere reden voor weerstand was dat de Anti-witwasrichtlijn aan de lidstaten de keuze liet om de UBO-registers openbaar te maken of niet. Inmiddels is daarover overeenstemming bereikt tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Vierde Anti-witwasrichtlijn. Voor de lidstaten is het nu verplicht het UBO-register openbaar te maken.

De Anti-witwasrichtlijn had door de Europese lidstaten vóór 26 juni 2017 geïmplementeerd moeten worden. Niet alleen Nederland heeft deze datum niet gehaald. Een meerderheid van de Europese lidstaten is daar ook niet in geslaagd. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben al wel wetgeving ingevoerd.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. Eind 2017 heeft de voormalige staatssecretaris van Financiën per brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangekondigd dat de regering van plan is begin 2018 het conceptwetsvoorstel voor de implementatie van de Anti-witwasrichtlijn in te dienen. Naar verwachting zal het UBO-register medio 2018 operationeel zijn.

We houden u op de hoogte.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe ontwikkelingen UBO-register

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief