icon

Nieuw kabinet bewapent de BV Nederland tegen uitverkoop grote bedrijven

Van de Nederlandse BV’s en NV’s die de afgelopen twee jaar werden verkocht, viel meer dan de helft in buitenlandse handen. Een consequentie van onze open markteconomie, maar voor velen inmiddels een punt van groeiende ongerustheid: staat Nederland in de uitverkoop? Deze zorg wordt gedeeld in Den Haag, zo blijkt uit de afspraken in het nieuwe regeerakkoord.

Voor het eerst lijkt Nederland zich te gaan weren tegen overnames van bedrijven die wel eens omschreven worden als de ‘nationale trots’. Daarbij valt te denken aan grote namen als Shell, Unilever, ASML, Philips en Heineken. Aanleiding vormen de overnamestrijd rondom AkzoNobel, het op het nippertje uit handen van het Mexicaanse América Móvil gehouden KPN en het bijna naar onze zuiderburen vertrokken PostNL. Deze overnamepogingen zijn een blijk van waardering voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar leveren ook de nodige vragen op. Zeker nu Chinese investeerders meer grip op de Europese markt proberen te krijgen. Daarnaast leeft de zorg dat Amerikaanse overnamepartijen voor winst op korte termijn gaan en zo het Nederlandse belang schaden door uitholling van deze bedrijven.

Verschillende topmannen hebben aangegeven dat de overheid zich meer zou moeten bemoeien met grote overnames. Die bevoegdheid van de overheid lijkt er nu te komen. Zogenaamde vitale sectoren moeten onder Rutte-III specifieke bescherming krijgen, zo is te lezen in het regeerakkoord. Aangewezen bedrijven die van belang zijn voor de nationale veiligheid mogen in de toekomst slechts worden overgenomen na actieve goedkeuring door de regering.

Naast de overheid krijgen ondernemingen zelf een wapen in handen. Beursgenoteerde bedrijven die op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te maken krijgen met voorstellen voor een fundamentele strategiewijziging (zoals een voorstel tot overname) kunnen een bedenktijd inroepen van 250 dagen. In deze periode moeten de betrokken stakeholders geraadpleegd worden. In de praktijk zal het betekenen dat een overname voor ruim acht maanden kan worden uitgesteld; een maatregel die de nodige ruimte biedt om actie te ondernemen.

Het lijkt alsof Rutte-III een andere weg inslaat. Als de plannen worden uitgevoerd zal Nederland een beschermende koers ten aanzien van het eigen bedrijfsleven gaan varen. Hoe deze nieuwe wind uiteindelijk door de BV Nederland waait en of overnamezorgen daarmee tot het verleden behoren zal de komende 3,5 jaar blijken. Wordt dus vervolgd.

(Deze blog kwam tot stand in samenwerking met onze huidige student-stagiair Jonathan de Geus)

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw kabinet bewapent de BV Nederland tegen uitverkoop grote bedrijven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief