icon

Invoering van het UBO-register uitgesteld

Wij hebben bij Wieringa Advocaten voortdurend één ‘student-stagiaire' in dienst: een rechtenstudent die bij ons kennismaakt met de advocatuur. Yong Yong Hu volgt op dit moment die studentstage. Ten behoeve van onze weblog schreef zij samen met Liselot Bosman onderstaande bijdrage.

Op deze blog schreven wij eerder over (de consultatie van) het wetsvoorstel UBO-register. Met dit wetsvoorstel is beoogd een register in te stellen waarin informatie over Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van vennootschappen wordt opgenomen. Het register waarin deze informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het Handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Doel van het UBO-register is het voorkomen van misbruik van het financiële stelstel door middel van witwassen en/of terrorismefinanciering.

Het UBO-register is bedacht naar aanleiding van de Europese Vierde Anti-witwasrichtlijn 2015/849. Deze richtlijn moest op 26 juni 2017 zijn geïmplementeerd door de Europese lidstaten. Recent bleek dat Nederland deze deadline niet heeft gehaald. Het ministerie verwacht dit wetsvoorstel op korte termijn in te dienen bij de Raad van State. De Raad van State zal advies geven over het voorstel, waarna het naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Het ministerie heeft aangegeven dat de implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn hoofdzakelijk plaatsvindt door middel van een wijziging van de bestaande Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De instelling van het UBO-register wordt geregeld in een afzonderlijk wetsvoorstel. Over dit wetsvoorstel heeft recent een consultatie plaatsgevonden (zie onze eerdere blog). De consultatie heeft serieuze reacties (bezwaren) opgeleverd die beoordeeld en verwerkt moeten worden. Daarna zal ook dit wetsvoorstel bij de Raad van State worden ingediend.

Zodra het UBO-register in Nederland tot wet is verheven, hebben registratieplichtige entiteiten onder het conceptwetsvoorstel 18 maanden de tijd om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel UBO-register is daarnaast aangegeven dat de Kamer van Koophandel tenminste 2,5 jaar nodig zal hebben om alle informatie te registreren. Verwacht wordt dat het UBO-register in Nederland niet eerder dan 1 januari 2018 van kracht zal zijn. Wij zullen moeten afwachten in hoeverre de reacties uit de consultatie verwerkt zullen worden in het wetsvoorstel. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Invoering van het UBO-register uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief