icon

Rust (tijdelijk) wedergekeerd bij AkzoNobel?

Vorige maand berichtten wij al over de overnamestrijd waarin AkzoNobel is beland. Wat is er ook alweer aan de hand? Rivaal van AkzoNobel, het Amerikaanse bedrijf PPG, wil de Nederlandse verfproducent overnemen. PPG heeft daartoe verschillende biedingen gedaan. Tot groot ongenoegen van bepaalde aandeelhouders van AkzoNobel, heeft de het bestuur van de vennootschap deze biedingen resoluut van de hand gewezen.

Het afwijzen van de biedingen van PPG heeft geleid tot onvrede bij AkzoNobel-aandeelhouders Elliott International L.P. en The Liverpool Limited Partnership (“Elliot”). De problemen tussen AkzoNobel en Elliot bereikten hun hoogtepunt doordat de aandeelhouders recent een verzoekschrift indienden bij de Ondernemingskamer (“OK”).

In het verzoekschrift heeft Elliot de OK gevraagd zogenaamde onmiddellijke voorzieningen te treffen. Deze onmiddellijke voorzieningen zouden moeten bijdragen aan (het in gesprek gaan over) een overname van AkzoNobel. Een van de wensen van Elliot was dat een bijzondere aandeelhoudersvergadering (“bava”) gehouden zou worden. Tijdens zo’n bava zou gestemd kunnen worden over het ontslag van president-commissaris Burgmans. Deze commissaris is volgens Elliot een belangrijke tegenstander van een overname door PPG.

Op 22 mei jl. heeft de zitting bij de OK plaatsgevonden. Precies een week daarna, op 29 mei jl. heeft de OK haar voor Elliot negatieve uitspraak gedaan. Alle door Elliot verzochte voorzieningen zijn afgewezen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen bava komt.

In haar beschikking legt de OK uit dat het de taak is van het bestuur en de RvC om te beslissen over de strategie van een onderneming. De aandeelhouders kunnen hen niet dwingen om te onderhandelen met een geïnteresseerde partij. Uit de beschikking blijkt wel dat het bestuur en de RvC een bod serieus moeten behandelen. Volgens de OK hebben het bestuur en de RvC van AkzoNobel dit echter in voldoende mate gedaan. AkzoNobel zou de biedingen van PPG serieus en inhoudelijk geanalyseerd hebben, op basis waarvan zij mocht besluiten geen inhoudelijke gesprekken of onderhandelingen met PPG te voeren.

Omdat de verzoeken van Elliot zijn afgewezen en het bestuur en de RvC van AkzoNobel tegen een overname zijn, kon PPG AkzoNobel slechts nog proberen te verkrijgen door middel van een vijandige overname. PPG had tot 1 juni jl. de tijd om haar bieding door te zetten maar heeft deze kans voorbij laten gaan. Dit betekent dat PPG in ieder geval een half jaar moet wachten alvorens zij weer een bod mag uitbrengen. AkzoNobel is dus in ieder geval tijdelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen.

Door het Nederlands bedrijfsleven is zeer positief gereageerd op de uitspraak van de OK. Ook minister Kamp heeft zich recent uitgelaten over ongewenste overnames. Hij is van plan om regels te maken om Nederlandse bedrijven meer te beschermen. Wij zullen u ook daarvan op de hoogte houden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rust (tijdelijk) wedergekeerd bij AkzoNobel?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief