icon

Consultatie wetsvoorstel UBO-register

Op deze blog schreven wij eerder over het Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een dergelijk register in te stellen voor B.V.’s en (niet-beursgenoteerde) N.V.’s teneinde financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen te bestrijden c.q. te voorkomen. Het centraal aandeelhoudersregister zal slechts beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers. Door deze gebruikers kan mogelijk nuttige informatie over aandeelhouders worden verkregen.

Van het centraal aandeelhoudersregister moet het UBO-register onderscheiden worden. In het UBO-register zullen bedrijven informatie over hun uiteindelijke belanghebbende moeten opnemen (de Ultimate Beneficial Owner, “UBO”). Over het instellen van een UBO-register is op dit moment het Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (het Wetsvoorstel) aanhangig. Het concept Wetsvoorstel is op 31 maart 2017 ter consultatie aangeboden. Geïnteresseerden kunnen reageren op het Wetsvoorstel via deze link.

Achtergrond Wetsvoorstel

Het UBO-register is voor Europese lidstaten verplicht gesteld in de Vierde Anti-Witwasrichtlijn (2015/849) (de Richtlijn). Het doel van het openbaar maken van informatie over de UBO’s van bedrijven is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Ook is beoogd dat het register zal bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit door middel van rechtspersonen wat aansluit bij het doel van het Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister.

Wie is een UBO?

Met de term UBO wordt gedoeld op de natuurlijke persoon achter een rechtspersoon of een reeks van rechtspersonen. De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over een onderneming of een rechtspersoon. Uit de Richtlijn volgt een indicatie voor eigendom; iemand die bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen houdt, wordt verondersteld UBO te zijn.

Welke informatie moet worden opgenomen?

Als iemand wordt aangemerkt als UBO, moet informatie over deze persoon worden opgenomen in het register. Het register zal deel uitmaken van het Handelsregister. Aangesloten wordt bij de terminologie uit het Handelsregister; ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en rechtspersonen die volgens hun statuten hun statutaire zetel in Nederland hebben, zullen de UBO moeten registeren.

Uit de Richtlijn volgt dat in ieder geval de naam, geboortemaand- en jaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO opgenomen moeten worden. Ook moet de aard en de omvang van het door de UBO gehouden economische belang vermeld worden. Deze gegevens zullen openbaar zijn. Daarnaast zullen gegevens worden opgenomen die niet openbaar zijn (o.a. burgerservicenummer, geboortedag, -plaats en-land, gegevens m.b.t. identificatiedocument).

Voor wie is de informatie toegankelijk?

Net als het centraal aandeelhoudersregister, zal het UBO-register toegankelijk zijn voor overheidsinstanties, notarissen en aangewezen Wwft-instellingen. In het wetsvoorstel is gekozen voor de in de Richtlijn gegeven optie een aantal gegevens openbaar toegankelijk en dus geheel transparant te maken. Dit is een duidelijk verschil met het centraal aandeelhoudersregister. Gevolg hiervan is dat informatie over UBO’s voor derden toegankelijk is, hetgeen op weerstand stuit.

Consultatie

Zoals gezegd ligt het Wetsvoorstel voor ter consultatie. Het inzenden van een reactie kan eenvoudig via het internet. De tijd waarbinnen dit kan is echter beperkt, consultatie eindigt op 28 april 2017. Houd dit dus in de gaten!

Liselot Bosman heeft bovenstaand artikel tezamen met Douwe Cnossen geschreven. Douwe is masterstudent Privaatrecht aan de UvA en op dit moment aan Wieringa verbonden als student-stagiaire.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Consultatie wetsvoorstel UBO-register

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief