icon

Wetsvoorstel bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Nederland kent een behoorlijk aantal verenigingen en stichtingen. Het karakter van deze rechtspersonen verschilt enorm. Van oudsher zijn bekend de lokale sportverenigingen en stichtingen die zich inzetten voor een specifiek goed doel. Steeds meer zie je echter verenigingen en stichtingen die een flinke onderneming exploiteren en qua inrichting nauwelijks verschillen van vennootschappen.

Boek 2 BW bevat duidelijke regels voor bestuur en toezicht bij vennootschappen. Voor verenigingen en stichtingen zijn de regels echter een stuk minder uitgebreid. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft hierin aanleiding gezien om bepalingen in Boek 2 BW aan te vullen. De Minister heeft op 8 juni 2016 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet bestuur en toezicht. Met name zullen de bepalingen die gaan over de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen worden aangevuld.

Drie belangrijke wijzigingen:

  • 1. Wettelijke grondslag voor toezichthoudend orgaan

Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor het instellen van een toezichthoudend orgaan bij de vereniging en stichting. Boek 2 BW kent al een wettelijke grondslag voor een toezichthoudend orgaan bij de B.V. en N.V. Het instellen van een toezichthoudend orgaan is ook bij de (grotere) vereniging en stichting niet ongebruikelijk. Vanaf de invoering van het wetsvoorstel zal het instellen van een raad van commissarissen wettelijk verankerd zijn.

  • 2. Monistisch bestuurssysteem

Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke grondslag voor een monistisch bestuurssysteem bij de vereniging en stichting. Bij een monistisch bestuurssysteem is er naast het bestuur geen apart toezichthoudend orgaan. Wel kent het bestuur uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De mogelijkheid tot het instellen van een zogenaamde one-tier board is in 2013 wettelijk verankerd voor de B.V. en de N.V. in de artikelen 2:129a en 2:239a BW. Na invoering van het wetsvoorstel zal dit dus ook mogelijk zijn voor de vereniging en stichting.

  • 3. Regeling voor tegenstrijdig belang

Ook de regeling voor het tegenstijdig belang is voor de B.V. en N.V. reeds opgenomen in Boek 2 BW. Na invoering van het wetsvoorstel zal een algemene tegenstrijdig belangregeling zijn opgenomen in Boek 2. Deze regeling zal gelden voor alle rechtspersonen. Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zullen hier dus ook door gebonden worden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de regels voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in grote mate gaan lijken op de regels die gelden voor bestuurders en toezichthouders van vennootschappen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel al op 1 januari 2017 in werking treden. Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte. In ieder geval adviseren wij om tijdig te controleren of statuten en reglementen nog in overeenstemming zijn met de wet en de wensen van de rechtspersoon. Wij kunnen u daarbij uiteraard van dienst zijn.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wetsvoorstel bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief