icon

Forse kritiek journalistiek op nieuwe Wet IVD

Er is stevige kritiek vanuit de journalistiek op het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, dat eind vorige maand door minister Plasterk bij de Tweede Kamer is ingediend. De kritiek betreft vooral de zogenaamde “sleepnetfunctionaliteit” die in de nieuwe wet is opgenomen. Alles wat straks bij het afluisteren en aftappen in het kader van een zogenaamde “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie” wordt binnengehaald kan worden ingezien. Behalve voor zover het communicatie met advocaten betreft. De journalisten hadden zo’n uitzondering graag ook opgenomen gezien voor het verkeer tussen hen en hun bronnen.

In een opiniestuk in de Volkskrant en op Villamedia spreken vooraanstaande vertegenwoordigers van de beroepsgroep van een bedreiging voor de journalistiek. De bestaande bronbescherming komt ernstig onder druk te staan, ongeacht het feit dat de wet wel voorziet in een rechterlijke toets voor het geval bij gebruik van bepaalde bevoegdheden de bronbescherming in gevaar komt. Maar die toets werkt niet als bij gebruik van de bovengenoemde “sleepnetfunctie” communicatie met een journalist wordt “meegevangen”. Dat geldt dan als bijvangst en kan zonder die toets worden beluisterd of bekeken.

Erg gevaarlijk voor klokkenluiders natuurlijk. Die zullen zich dan ook nog wel eens tweemaal bedenken voor ze zich tot een journalist wenden. En daarmee komt de in een democratische samenleving zo belangrijke controlefunctie van de pers in gevaar.

Ik deel de zorgen van de schrijvers van het opiniestuk dan ook geheel. Er moet ook een uitzondering komen voor journalisten. Dat gaat natuurlijk problemen geven in de uitvoering (met name rond de vraag: “wie is journalist?”). Daar komen we echter wel uit: dergelijke problemen gelden ook bij de wel opgenomen rechterlijke toets.

Het moet niet zo zijn dat een klokkenluider zich in de toekomst alleen nog tot een advocaat kan wenden. Temeer niet omdat het maar zeer de vraag is of die advocaat vervolgens iets met de vertrouwelijke informatie kan. Immers: stapt hij of zij daarmee naar een journalist dan is het nog maar de vraag of voor die communicatie het “bijvangstverbod” wel opgaat (nu de journalist in kwestie geen cliënt zal zijn).

Gelukkig hebben we (nog) een wijze Staten Generaal.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Forse kritiek journalistiek op nieuwe Wet IVD

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief