icon

Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep

Vanaf januari 2014 gold de vierde versie van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep (“het oude procesreglement”). Het oude procesreglement had betrekking op alle gerechtshoven behalve Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch hanteerden afwijkende procesreglementen in het kader van een pilot. Aan de verschillende procesreglementen is een einde gekomen met de invoering van het vijfde landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep (“het nieuwe procesreglement”). Het nieuwe procesreglement is op 1 september 2016 in werking getreden.

Procesreglement

Procesreglementen zijn in het leven geroepen om de werkwijze van de verschillende gerechten te harmoniseren. De procesreglementen bevatten (meestal landelijke) regels die betrekking hebben op het procesbeleid van de gerechten. De rechtbank en het gerechtshof hanteren eigen procesreglementen. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen procesreglementen voor dagvaardings- en procesreglementen voor verzoekschriftprocedures.

Het nieuwe procesreglement

Zoals gezegd hanteerden de gerechtshoven in Amsterdam en 's-Hertogenbosch afwijkende procesreglementen in verband met een pilot. Het doel van de pilot was het verkorten van doorlooptermijnen en het mogelijk maken van meer maatwerk. Om dat te bewerkstelligen golden in procedures bij de gerechtshoven in Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch kortere termijnen en kon een procedure slechts beperkt worden aangehouden.

De resultaten van de pilot zullen positief geweest zijn, aangezien het nieuwe procesreglement gebaseerd lijkt te zijn op de procesreglementen van de pilot. Onder meer de kortere termijnen zien wij terug in het nieuwe procesreglement.

Wijzigingen

Ik bespreek twee wijzigingen. Indien onder het oude procesreglement niet-tijdig werd verzocht om pleidooi, kon een later verzoek alsnog worden ingewilligd. In het nieuwe procesreglement is deze bepaling komen te vervallen. Een andere wijziging betreft het overleggen van het procesdossier bij het vragen van arrest. Indien in een procedure waarop het oude procesreglement van toepassing was geen der partijen bij het vragen van arrest het procesdossier overlegde, werd de zaak 53 weken aangehouden. Onder het nieuwe procesreglement zal een zaak worden doorgehaald indien beide partijen verzuimen om het procesdossier over te leggen.

De hierboven besproken punten zijn slechts twee voorbeelden van wijzigingen. Aangezien het nieuwe procesreglement geldt voor alle zaken (dus ook die vóór 1 september 2016 zijn ingeschreven) is oplettendheid geboden!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken in hoger beroep

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief