icon

De Nederlandse Corporate Governance Code voor one-tier boards

Op 3 augustus jl. heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (“MCCGC”) aangegeven dat er een consultatieronde komt om de Corporate Governance Code (“CGC”) geschikt te maken voor one-tier boards.

Invoering one-tier board

Tot 1 januari 2013 kon een vennootschap naar Nederlands recht slechts kiezen voor een two-tier board. In geval van een two-tier board is er een strikte scheiding tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan. Bij een two-tier board heeft het bestuur de dagelijkse leiding en houdt het toezichthoudend orgaan toezicht op het bestuur van de vennootschap.

Sinds 1 januari 2013 is het naar Nederlands recht mogelijk om een one-tier board in te stellen. Indien een vennootschap een one-tier board kent, is er slechts een bestuur en geen toezichthoudend orgaan. Binnen het bestuur kent men twee soorten bestuurders; uitvoerende en niet-uitvoerende. De niet-uitvoerende bestuurders hebben een meer toezichthoudende taak.

Herziening CGC

De CGC is in 2003 vastgesteld door de zogenaamde Commissie Tabaksblat. De CGC bevat regels voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen. Na de invoering in 2003 is de CGC eenmaal gewijzigd, namelijk in 2008-2009. De CGC is verplicht voor Nederlandse beursvennootschappen (uitzonderingen volgen uit de CGC). Beursvennootschappen waarop de CGC van toepassing is, dienen informatie over de naleving op te nemen in het jaarverslag. Indien wordt afgeweken van de CGC, dient de vennootschap dit ook in het jaarverslag te vermelden.

Op 11 december 2013 is de MCCGC ingesteld. Deze commissie had als voornaamste taak om de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse CGC te bevorderen en de naleving ervan te bewaken. De MCCGC heeft op 11 februari 2016 voorstellen voor een herziening van de CGC gepubliceerd. Inmiddels is de consultatieperiode afgerond en zal de hernieuwde CGC naar verwachting in werking treden in 2017.

CGC voor one-tier board

De herziene CGC is geschreven voor vennootschappen met een two-tier board. Aangezien in toenemende mate gebruik wordt gemaakt one-tier boards, heeft de MCCGC een voorstel gedaan tot aanpassing van de CGC.

Momenteel loopt er voor dit voorstel een consultatieronde. Geïnteresseerden kunnen tot en met 28 september 2016 commentaar geven op het door de MCCGC gepubliceerde voorstel. Nadat overeenstemming zal zijn bereikt over de tekst van de toevoegingen, zullen deze worden toegevoegd aan de herziene CGC. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De Nederlandse Corporate Governance Code voor one-tier boards

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief