icon

De nieuwe beslagsyllabus

Sinds enkele jaren verschijnt in augustus een nieuwe beslagsyllabus; zo ook dit jaar. De beslagsyllabus bevat richtlijnen die door voorzieningenrechters worden toegepast bij de beoordeling van een verzoek tot beslaglegging. De richtlijnen uit de beslagsyllabus zijn om die reden zeer relevant voor de praktijk.

De beslagsyllabus 2016 kent elf wijzigingen. Wij zullen hier een aantal in het oog springende wijzigingen bespreken.

Grijs maken beslagen

In de beslagsyllabus 2015 was opgenomen dat onderzocht zou worden of het mogelijk en wenselijk is om een vorm van “grijsmaking” landelijk in te voeren. Het grijs maken van een beslag houdt in dat degene die een beslag verwacht, aan de voorzieningenrechter kenbaar maakt dat hij wenst te worden gehoord voor de behandeling van een beslagrekest. Het grijs maken van beslagen was mogelijk bij de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland.

De rechtbank Amsterdam heeft de grijze lijst op 1 juni 2016 afgeschaft. De rechtbank Noord-Holland hanteert nog wel een grijze lijst. Op dit moment is onduidelijk of de grijze lijst helemaal afgeschaft zal worden of dat er een landelijke regeling komt. Wordt vervolgd.

Geen verhaalsbeslag mogelijk

Op pagina 21 van de beslagsyllabus staat beschreven in welke gevallen géén verhaalsbeslag mogelijk is. In de beslagsyllabus 2016 is een nieuw onderwerp toegevoegd naar aanleiding van HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam. Als het maandelijkse inkomen in die maanden niet boven de beslagvrije voet uitkomt, kan het vakantiegeld slechts beslagen worden voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden.

Vormerkung

Eerder schreven wij al over de nieuwe regeling van de Vormerkung. In de beslagsyllabus 2016 is ten aanzien van derdenbeslag toegevoegd dat verlof tot het leggen van een dergelijk beslag op de koopsom van een registergoed kan worden verleend. Tevens is opgenomen dat de door de koper betaalde koopprijs tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen op grond van artikel 475h Rv.

Derdenbeslag onder groot aantal banken

In de beslagsyllabus 2015 was al opgenomen dat in beslagrekesten geregeld wordt gevraagd om onder een (groot) aantal banken derdenbeslag te mogen leggen, zonder dat daarbij rekeningnummers van de debiteur worden vermeld. Uit die beslagsyllabus bleek al dat het leggen van derdenbeslag onder een groot aantal banken in beginsel mogelijk is. Wel dient de voorzieningenrechter in dat geval te beoordelen of het beslag proportioneel is.

In de beslagsyllabus 2016 zijn aandachtspunten toegevoegd die een rol spelen bij deze beoordeling. Onder meer de omvang van de vordering, de hoeveelheid banken en de waarschijnlijkheid dat de beslagene bij de betrokken banken één of meer rekeningen heeft, spelen een rol.

Voor de praktijk betekent deze wijziging dat het raadzaam is om bekende rekeningnummers op te nemen in het beslagrekest. Ook geldt dat het (zeker bij een vordering van beperkte omvang) van belang kan zijn om gemotiveerd te stellen dat er geen toereikende verhaalsalternatieven zijn.

De hierboven besproken punten zijn slechts vier voorbeelden van wijzigingen. Indien u hulp wenst bij het leggen van beslag is Wieringa Advocaten u daarbij uiteraard graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De nieuwe beslagsyllabus

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief