icon

Europees Parlement spreekt goedkeuring uit over privacyverordening

Vier jaar na het eerste voorstel van de Europese Commissie is het nu dan toch echt zo ver: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is gisteren goedgekeurd door het Europees Parlement. Over iets meer dan twee jaar zal de verordening directe werking krijgen in alle lidstaten van de EU en daarmee de huidige nationale privacywetten, waaronder onze eigen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), gaan vervangen. De goedkeuring van het Parlement heeft niet voor niets zo lang op zich laten wachten: er is een hoop gesteggel aan vooraf gegaan.

Zo was er eind 2013 al de nodige ophef over een voorstel van de Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Parlement om een nieuwe categorie persoonsgegevens op te nemen in de verordening: de zogenaamde pseudonieme persoonsgegevens (gegevens die alleen met behulp van extra informatie tot een natuurlijke persoon te herleiden zijn). Voor dat type persoonsgegevens zouden minder strenge eisen gaan gelden dan voor gewone persoonsgegevens. Alle protesten van nationale privacyautoriteiten en -waakhonden ten spijt, heeft het voorstel de definitieve versie van de verordening gehaald.

Een bezwaar dat door de Nederlandse regering tegen de oorspronkelijke tekst van de verordening naar voren werd gebracht betrof de beperkte mogelijkheden om het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens te doorbreken. De Wbp kent nu nog verschillende specifieke uitzonderingen op dat verbod. Zo mogen pensioenfondsen op grond van de Wbp gegevens betreffende de gezondheid verwerken. In het oorspronkelijke voorstel voor de AVG zou die uitzondering vervallen. De Nederlandse protesten hebben daar niets aan veranderd: de uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken zijn, vergeleken met de Wbp, beperkt (maar daardoor wel een stuk overzichtelijker).

Op een ander punt is de Nederlandse regering succesvoller gebleken. In het oorspronkelijke ontwerp was maar weinig ruimte voor het “gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke” als grond voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Dat is een beetje een restgrond, die uiteenlopende verwerkingen – van cameratoezicht tot fraudebestrijding en marktonderzoek – mogelijk maakt. Door actief lobbywerk van Nederland is er in de uiteindelijke versie veel meer ruimte gekomen voor zulke verwerkingen, die uitsluitend het belang van de verantwoordelijke dienen. Overweging 47 van de verordening biedt nu zelfs ruimte voor verwerkingen in het kader van direct marketing.

Over de verdere bijzonderheden van de AVG zullen wij u de komende tijd op deze plek uitgebreid informeren. Daarbij zullen wij met name aandacht besteden aan de zaken die echt nieuw zijn, zoals de uitgebreidere informatieverplichtingen voor verantwoordelijken en de verplichting om een functionaris voor de gegevensbescherming in te stellen. Uiteraard zullen we ook de kleinere veranderingen niet onbelicht laten. U heeft overigens nog even de tijd om helemaal bij te raken: de verordening krijgt pas twee jaar en twintig dagen na publicatie (die ergens in de komende weken zal plaatsvinden) directe werking. Tot die tijd blijft de Wbp gewoon van kracht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europees Parlement spreekt goedkeuring uit over privacyverordening

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief