icon

"Maar waar staat dat dan?"

Wij naderen het einde van onze serie die u moet voorbereiden op de spoedige inwerkingtreding van de Wet Meldplicht Datalekken. We hebben inmiddels de kern van de in de Wbp in te voegen artikelen besproken. Daarbij hebben we vooral ook aandacht besteed aan de Richtsnoeren van het CBP waarin de wettelijke bepalingen nader worden uitgelegd.

Het kan niettemin soms wenselijk zijn de wettekst erbij te pakken. Dat kan natuurlijk in de vorm van de de Wet Meldplicht zelf, zoals deze inmiddels is gepubliceerd. Dan ziet u echter alleen de nieuw in te voeren bepalingen.
Wij kunnen ons voorstellen dat er, vooral bij de bedrijfsjuristen onder u, behoefte bestaat de nieuwe bepalingen alvast in de context van de “oude” (maar te handhaven) Wbp te kunnen naslaan. Dat vonden we zelf ook handig en daarom hebben we een Redline (zo u wilt: Track Changes ) versie gemaakt. Deze treft u hier aan.

Zoals gebruikelijk in een Redline versie treft u de toevoegingen aan in de vorm van rode, onderstreepte tekst (nou ja, oranjebruin eigenlijk in dit geval) en de doorhalingen in dezelfde kleur, maar dan doorgehaald. Doorhalingen zijn er echter bijna niet: het gaat zoals bekend eerst en vooral om nieuwe regels.

Daar moet u wel even voor scrollen. Behalve wat nieuwe begrippen in artikel 1, vindt u de eerste toevoegingen in artikel 14. Daar staan de nieuwe verplichtingen geregeld ten aanzien van de verhouding tussen de verantwoordelijke en de bewerker van persoonsgegevens. Wij komen daar in deze serie nog op terug. Artikel 34a is vervolgens het belangrijkst: hier is de gehele inhoudelijke kant van de meldplicht geregeld.

In artikel 51, lid 4 is de naamswijziging van het CBP verstopt. Hoewel deze instantie formeel College Bescherming Persoonsgevens blijft heten (anders moesten er zoveel andere wetten worden gewijzigd) wordt het College straks “in het maatschappelijk verkeer aangeduid als Autoriteit Persoonsgegevens”. Artikel 51a geeft het CBP de bevoegdheid samen te werken en gegevens uit te wisselen met andere toezichthouders (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg). En artikel 66 regelt de inmiddels beruchte bestuurlijke boetes (waarbij artikel 71 expliciet bepaalt dat deze worden opgeschort gedurende de beroepstermijn en een lopend beroep).

Dat is het, in grote lijnen. Op een wet van 32 A4-tjes een krappe drie pagina's nieuwe tekst. Maar wel tekst met impact, dat moge u inmiddels uit deze serie duidelijk zijn.

Overzicht van de andere afleveringen van deze serie

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
"Maar waar staat dat dan?"

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief