icon

Rectificatie: ja. Maar niet op billboards.

Gegarandeerd 20% voordeliger dan uw huidige autoverzekering“.
Dat is de tekst die verzekeraar Promovendum in diverse reclame-uitingen onder de aandacht van het publiek bracht. Dat deed zij in radio- en televisie-commercials, maar ook in hele grote letters op advertentie-billboards. In een procedure in kort geding die door concurrent Achmea was aangespannen bleek zij die claim echter niet waar te kunnen maken. Promovendum accepteert namelijk niet iedereen; ook niet iedereen die al een autoverzekering heeft. Zij stelt acceptatievoorwaarden, waaronder voorwaarden die zodanig ongebruikelijk zijn (het hebben van een bepaald opleidingsniveau) dat de normaal geïnformeerde consument daar niet op bedacht hoeft te zijn. Dat was volgens de Voorzieningenrechter slecht te rijmen met het gebruik van het woord “Gegarandeerd” In de claim

Het door Achmea gevorderde verbod tot het verder gebruiken van deze reclame-uiting werd derhalve toegewezen. Althans: voor zover daarbij voortaan niet tegelijkertijd zou worden verwezen naar daarvoor geldende acceptatievoorwaarden waar de gemiddeld geïnformeerde consument niet op bedacht is.

Achmea had echter nog meer gevorderd, waaronder één bijzonder interessante eis. Zij vorderde dat Promovendum op alle billboards waarop zij de claim had geplaatst de volgende rectificerende tekst zou opnemen:

Wij mogen niet langer claimen dat onze autoverzekeringen gegarandeerd 20% voordeliger zijn dan uw huidige autoverzekering. De rechter heeft geoordeeld dat die claim misleidend is en dat wij deze bewering niet meer mogen doen. Wij hebben deze uitingen dan ook moeten staken en zijn veroordeeld tot deze rectificatie.”

Deze tekst zou op iedere billboard zeven dagen moeten blijven staan, opgemaakt op dezelfde wijze als de oorspronkelijke reclame-uiting.

Op zichzelf is dit geen vreemde eis. De bedoeling van een rectificatie is dat er iets wordt recht gezet bij het publiek dat kennis heeft genomen van de oorspronkelijke bewering. Vanuit die gedachte is het passend dat geprobeerd wordt zoveel mogelijk datzelfde publiek te bereiken. Vandaar dat ik zelf in zaken waarin gerectificeerd moet worden in mijn voor de client geformuleerde eis ook altijd zo dicht mogelijk bij de bron blijf. Zat de schending van het recht in een mailing? Dan moet er een briefje naar alle ontvangers. Stond het op een forum op internet? Dan moet het daar ook worden gerectificeerd. En zo zou ook een rectificatie op een billboard passend kunnen zijn als de gewraakte uiting daar geplaatst was. Ik ben daar in de praktijk alleen nog nooit een voorbeeld van tegen gekomen.

Ook in dit geval wilde de rechter daar niet aan. Zij overwoog:
Wat betreft de vorderingen ter zake rectificatie volstaat naar het oordeel van de Voorzieningenrechter het gedurende enige tijd plaatsen van een rectificatie op de website van Promovendum. De aspirant-verzekerden die een overeenkomst met Promovendum willen sluiten zullen deze pagina bezoeken en op die wijze worden geïnformeerd. Voor een verdergaande rectificatie in andere media ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding, mede gezien de verhouding tussen de daarmee voor Promovendum gepaarde kosten en het door Achmea geleden nadeel […].”

Jammer, maar gezien de overige omstandigheden van het geval niet helemaal onbegrijpelijk. Al blijft er mijns inziens ruimte voor de opvatting dat wie publiekelijk een (te) grote mond opzet best gedwongen mag worden dat met een even grote mond weer glad te strijken…

Lees de uitspraak hier, op de site van Reclameboek.nl.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rectificatie: ja. Maar niet op billboards.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief