icon

ANBI: publiceer uw cijfers vóór 1 juli

ANBI’s, algemeen nut beogende instellingen (waaronder mijn cliënten in de “dierenwereld”) moeten sinds 1 januari vorig jaar een aantal gegevens over hun organisatie op een website vermelden. Daaronder vallen ook de jaarcijfers. Dat wil in dit verband zeggen: de (verkorte)balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop. Publicatie dient plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar. Nu dit voor de meeste organisaties gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit: publiceren vóór 1 juli aanstaande.

Uiteraard mag er desgewenst veel meer uit en rondom de jaarstukken worden gepubliceerd dan het bovengenoemde. Er is geen enkel bezwaar om uw gehele jaarverslag als pdf online te zetten. Wel zo transparant voor uw donateurs en eventuele subsidieverstrekkers.

Voor de volledigheid: de genoemde publicatieplicht betreft niet alleen de jaarcijfers. Ook de volgende gegevens moeten online beschikbaar worden gesteld:

  • naam, adres, RSIN, doel;
  • namen en functies bestuurders;
  • beloningsbeleid (betreffende bestuurders en personeel);
  • de hooflijnen van het geldende beleidsplan
  • en een overzicht van recente activiteiten

De gegevens (plus die jaarcijfers dus) hoeven niet per se op een eigen site te staan; een gecombineerde website voldoet ook. Niet (tijdig) publiceren brengt met zich mee dat de Belastingdienst de ANBI status kan intrekken. En dat betekent weer dat uw donateurs niet langer de mogelijkheid hebben belastingvrij te doneren.

Wilt u meer informatie over de ANBI status of begeleiding bij het verkrijgen daarvan, dan zullen wij u graag bijstaan.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
ANBI: publiceer uw cijfers vóór 1 juli

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief