icon

Buma overstag inzake "embed-belasting"

Breaking news! Buma heeft de eigenaar van radioportal Nederland.fm bericht dat deze geen licentie meer nodig heeft om de muziek door te geven die afkomstig is van andere radiostations op internet. Aanleiding: de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU waarover ik u twee weken geleden berichtte.

Het ging daarbij om de Zweedse internet-onderneming (Retriever Sverige) die een website exploiteerde waar links naar op andere websites gepubliceerde (vrij toegankelijke) artikelen werden verstrekt. Werd zo'n link aangeklikt (want dat was gezien de bewoordingen van de uitspraak kennelijk nog wel nodig) dan verscheen de tekst van het betreffende artikel binnen het kader van de website van Retriever Sverige. Het HvJEU vond dit geen mededeling aan het publiek (NL: “immateriële openbaarmaking”), kort gezegd omdat er geen nieuw publiek mee werd bereikt (de artikelen stonden toch al op internet en waren daar vrij toegankelijk).

Ik gaf in mijn blog over die uitspraak al aan dat dit een gevoelige klap was voor Buma. Deze muziekauteursrecht organisatie zag embedded muziekvideo's en embedded links naar radiozenders immers tot op heden wel degelijk als openbaarmakingen. En zij had daarin recentelijk bovendien nog gelijk gekregen van de Nederlandse rechter in de Nederland.fm uitspraak.

Desondanks lijkt Buma nu toch de lijn van het HvJEU te gaan volgen. Althans: voor radioportals als Nederland.fm. Webwereld meldt namelijk dat Buma in een e-mail Nederland.fm heeft ontheven van het betalen van auteursrechtvergoedingen. Buma verwijst daarbij naar de recente uitspraak van het HvJEU. Zoals Webwereld uit de mail van Buma citeert:
“Indien u op uw site enkel content aanbiedt via hyperlinks, en de site(s) waarnaar u linkt een openbaar karakter heeft (hebben), en dus een algemeen niet-beperkt publiek, heeft de hierboven genoemde uitspraak tot gevolg dat u de aan u verstrekte licentie niet nodig heeft. De licentie zal in dat geval worden stopgezet met ingang van 1 januari 2014”

Ik vind dit nogal wat. Uit het artikel in Webwereld blijkt weliswaar dat Buma de bewuste mail heeft geschreven op aandrang van Nederland.fm (en dus niet geheel uit eigen beweging), maar men gaat toch wel erg makkelijk overstag. In mijn blog van 14 februari heb ik beargumenteerd dat verdedigbaar is dat de uitspraak van het HvJEU beperkt moet worden uitgelegd. En dat we nog maar moeten afwachten totdat binnenkort door het HvJEU uitspraak wordt gedaan in een zaak waarin we 100% zeker kunnen zijn dat het om embedden gaat. Die zaak (“BestWater” in de wandelgangen) zit momenteel nog in de pijplijn bij het hof.

Ik hoop dat het HvJEU die gelegenheid zal gaan aangrijpen om te nuanceren. In diverse eerdere blogs (zowel hier als elders) heb ik al aangegeven dat wat mij betreft het in recente HvJEU jurisprudentie weer van stal gehaalde helement “nieuwe kring van het publiek” ondergeschikt zou moeten zijn aan de elementen “interventie” en “exploitatie”.

De exploitant van een radio-portal verdient geld aan het laten horen van muziekwerken. Hij doet dat door te interveniëren in het doorgeven van die muziekwerken dat via de sites van de radio”stations” plaatsvindt. Immers: hij biedt die doorgifte aan op zijn eigen site, met de door hem tegen betaling geplaatste reclameborden daaromheen. De bezoeker heeft geen reden zijn site te verlaten en kan desgewenst van wisselende reclame-uitingen worden voorzien.
Mag de radioportal-exploitant dan niets verdienen?
Zeker wel. Maar niemand zou naar zijn site komen als daar niet prettig en gemakkelijk naar muziek geluisterd en gezocht kon worden. En dus zou hij zonder die muziek geen reclame-inkomsten hebben. Hij exploiteert die muziek derhalve (net zoals de door hem doorgegeven radiozenders doen) en daar mogen de auteursrechthebbenden best wat aan meeverdienen.

We zullen zien wat het HvJEU in de (over een jaar?) te verwachten BestWater zaak gaat beslissen. Misschien kan Buma dan weer gewoon gaan innen…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Buma overstag inzake "embed-belasting"

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief