icon

"Go-live"-datum geen fatale termijn

Het lijkt soms eerder regel dan uitzondering dat ICT-projecten vertraging oplopen en veel later worden opgeleverd dan vooraf overeengekomen. Soms ligt dat aan de ICT-dienstverlener die zijn afspraken simpelweg niet nakomt, maar de opdrachtgever is misschien wel net zo vaak schuldig aan de vertraging, doordat hij voortdurend zijn eisen wijzigt of te hoge verwachtingen heeft van het nieuwe systeem. In andere gevallen is sprake van overmacht of een andere oorzaak die buiten de invloed van partijen ligt; vaak zijn er immers naast leverancier en afnemer diverse externe bedrijven betrokken bij een project, zoals hostingproviders en netwerkleveranciers.

Desondanks spreken partijen, tegen beter weten in, op voorhand meestal een zogenaamde “go-live”-datum af, de dag waarop het nieuwe systeem zou moeten draaien en in gebruik kan worden genomen door de afnemer. Dit was ook het geval in een kwestie die onlangs bij het Hof Amsterdam speelde. De ICT-dienstverlener zou voor een onderneming die zich richt op de fabricage en verkoop van brandbeveiligingsproducten een “enterprise resource planning”-systeem (ERP-systeem) bouwen, dat op 1 oktober 2007 zou worden opgeleverd. Dat het hier op een vrij complex project ging blijkt wel uit de overeengekomen aankoop- en implementatieprijs van enkele tonnen.

U voelt de bui ongetwijfeld al hangen: de leverancier haalde de opleveringsdatum niet. De afnemer zag daarop kennelijk zijn kans schoon en beriep zich op een aantal clausules in het contract die hem, in zijn ogen althans, het recht gaven de overeenkomst per direct op te zeggen. De ICT-dienstverlener antwoordde met een dagvaarding waarin hij van zijn klant onder meer betaling van de openstaande facturen en vergoeding van gederfde inkomsten vorderde. De rechtbank wees deze vorderingen toe, maar wees een aantal andere af. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Bij het hof stond voornamelijk ter discussie of de datum van 1 oktober 2007 nu wel of niet een fatale termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek was. Zou dat wel zo zijn, dan was het ICT-bedrijf van rechtswege in verzuim geweest en had de afnemer zonder meer kunnen ontbinden. Als de go-live-datum daarentegen geen fatale termijn zou zijn ( omdat, in de woorden van de wet, “blijkt dat de termijn een andere strekking heeft”), zou eerst ingebrekestelling door de afnemer nodig zijn, waarbij hij zijn leverancier ook nog een termijn voor afronding van het project zou moeten gunnen.

Uit de feiten blijkt dan dat de opleveringsdatum helemaal niet zo vast stond als de afnemer wilde doen geloven. Er werd weliswaar regelmatig gesproken over een go-live-datum, maar deze kon na overleg tussen partijen gewijzigd worden en ook voor het overige blijkt uit niets dat partijen dit als een fatale termijn zagen. Ook een deskundigenbericht waaruit zou blijken dat de go-live-datum in ICT-kringen wordt gezien als een fatale termijn mocht de afnemer niet baten. Hoewel de deskundigen stellen dat die datum gedurende het project steeds belangrijker wordt en uiteindelijk vast staat, betekent dat volgens het hof nog niet dat het een fatale termijn is. Dat geldt temeer omdat de deskundigen stellen dat gewoonlijk na “intensief overleg” van de opleveringsdatum kan worden afgeweken: die stelling maakt het nog onwaarschijnlijker dat de go-live-datum een fatale termijn is, aldus het hof.

Voor de afnemer van een ICT-project is het dus raadzaam om niet meteen hoog in te zetten op ontbinding als de dienstverlener de opleveringsdatum niet haalt. Ontbinding is vaak niet alleen onmogelijk, maar levert doorgaans ook nog eens extra vertraging op; er moet immers een nieuwe leverancier worden gevonden. Treed bij vertraging dus eerst in overleg met de dienstverlener, geef hem een redelijke termijn voor nakoming en ga pas als díe datum niet gehaald wordt denken aan ontbinding.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
"Go-live"-datum geen fatale termijn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief