icon

Geen helm? Geen baan!

Mag een werkgever zijn werknemer op staande voet ontslaan als deze tegen de veiligheidsvoorschriften in geen helm en veiligheidsvest draagt? Ja, zegt een bedrijf dat liften en roltrappen levert en onderhoudt, “veiligheid is onze topprioriteit”. De werknemer, een 51-jarige monteur, dacht daar (uiteraard) anders over en vorderde voor de kantonrechter vernietiging van het ontslag en doorbetaling van loon. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk, waarna de werkgever in hoger beroep ging.

Indien een werknemer tijdens het werk letsel oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Dat is slechts niet het geval wanneer de werknemer de schade opzettelijk heeft veroorzaakt of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid. De bewijslast daarvoor ligt bij de werkgever. Ook kan de werkgever aansprakelijkheid voorkomen door aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. In dat licht is het begrijpelijk dat werkgevers in “gevaarlijke” sectoren vaak zo hameren op het volgen van de veiligheidsvoorschriften.

Zo ook deze werkgever: alle werknemers moeten bij indiensttreding (bij deze werknemer in oktober 2003) een memorandum met veiligheidsinstructies ondertekenen. Verder is in het arbeidsvoorwaardenreglement ruime aandacht voor persoonlijke bescherming en moeten alle monteurs een VCA-certificaat halen. In dat kader hebben ze ongeveer tien bijeenkomsten per jaar waarin aandacht besteed wordt aan veiligheid en bescherming. De werknemer in kwestie had bovendien nog specifieke veiligheidsinstructies gekregen, nu hij werkzaamheden verrichtte bij Esso, waar strengere eisen gelden. Tot slot had hij in september 2012 een schriftelijke waarschuwing en een schorsing van twee dagen opgelegd gekregen voor het niet volgen van de veiligheidsinstructies. De werkgever had hem daarbij nog gemeld dat bij een volgende overtreding onmiddellijke ontbinding zou volgen.

In kort geding stelde de kantonrechter vast dat het niet aannemelijk is dat er sprake was van een dringende reden. Hij oordeelde dan ook dat er geen grond was voor ontslag op staande voet. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van loon en diende de werknemer weer tot het werk toe te laten.

De werkgever meende dat de kantonrechter met dit oordeel haar strenge veiligheidsbeleid ten onrechte nuanceert. Het Hof is dat met het bedrijf eens: van een ervaren medewerker mag verwacht worden dat hij de veiligheidsinstructies in acht neemt. Het verweer van de werknemer dat hij “was vergeten” de helm en het vest te dragen wordt niet geaccepteerd: “het had op de weg van [de werknemer] gelegen in het bijzonder aandacht te hebben voor de veiligheidsvoorschriften (…) nu hij wist dat (zijn werkgever) [daaraan] groot belang hechtte en ook had aangekondigd te zullen overgaan tot het nemen van maatregelen bij overtreding daarvan.”
Dat de werknemer dat wist bleek nog eens uit het feit dat hij in september 2012 verwondingen had opgelopen, maar tegenover zijn werkgever probeerde te verbloemen dat dit het gevolg was van het niet dragen van beschermingsmiddelen…

Het ontslag blijft in stand, waarmee dit arrest maar weer het belang van goede en duidelijke veiligheidsvoorschriften en het strikte handhaven daarvan onderstreept; een werknemer kan er immers op worden afgerekend als hij zich niet aan de voorschriften houdt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen helm? Geen baan!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief