icon

Poster van bioscoop is géén tabaksreclame

In december 2009 kreeg Het Ketelhuis een boete voor overtreding van de Tabakswet: de Amsterdamse bioscoop zou met een reclameposter die was vormgegeven als het iconische witte pakje van sigarettenmerk Lucky Strike het reclameverbod voor tabaksreclame hebben overtreden. In plaats van de merknaam Lucky Strike stond er “Bioscoop Het Ketelhuis” in het rode vlak, terwijl in de zwarte rechthoek (waar op een sigarettenpakje een gezondheidswaarschuwing staat) “Nederlandse films gaan je aan het hart” stond.

De bioscoop ging in beroep tegen de door de minister opgelegde boete van € 450,- omdat zij meende dat het logo en de poster zelf duidelijk een andere vorm hadden, dat het boetebesluit in strijd was met beginselen van behoorlijk bestuur en bovendien een ongerechtvaardigde inbreuk vormde op de vrijheid van meningsuiting. De Rotterdamse rechtbank gaf Het Ketelhuis gelijk, waarna de minister in hoger beroep is gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), dat onlangs uitspraak heeft gedaan.

De minister beroept zich op de Tabakswet, die in artikel 5 onder meer zegt dat elke vorm van tabaksreclame verboden is. Reclame wordt (voor zover relevant) gedefinieerd als “elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel (…) tot gevolg heeft, met inbegrip van reclame waarmee, zonder het tabaksproduct rechtstreeks te noemen, wordt getracht het reclameverbod te omzeilen door gebruik te maken van een (…) onderscheidend teken van een tabaksproduct”. Dat lijkt inderdaad voldoende grond te bieden voor een verbod op de poster.

Bovendien zegt de Tabakswet in artikel 5a dat voor producten en diensten die na inwerkingtreding van het verbod op de markt worden gebracht geen tekens mogen worden gebruikt die eerder voor tabak werden gebruikt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat dit verbod uitsluitend geldt indien op deze wijze wordt gepoogd het reclameverbod te omzeilen.

Daarvan is hier geen sprake volgens zowel de rechtbank als het CBB: Het Ketelhuis gebruikt het teken alleen maar om reclame te maken voor zichzelf en de Nederlandse film. Het is weliswaar een parodie op een tabaksreclame, maar daarmee kan niet gezegd worden dat de poster “onvermijdelijk de behoefte aan het roken van sigaretten van het merk Lucky Strike stimuleert“, zoals de minister aanvoert. Tot slot is nog van belang dat Het Ketelhuis nooit de intentie heeft gehad de tabaksreclameregels te omzeilen. De minister wordt dan ook in hoger beroep wederom in het ongelijk gesteld.Uiteraard vernemen wij graag van u of dit blogje op zijn beurt wellicht wél uw behoefte sigaretten van het merk Lucky Strike te roken heeft gestimuleerd…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Poster van bioscoop is géén tabaksreclame

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief