icon

Nieuwe regeling "brief"geheim in Grondwet

De ministerraad heeft vorige week besloten dat er een nieuwe formulering komt voor de bescherming van privé-communicatie. Artikel 13 van de Grondwet zal daartoe worden gewijzigd. Op dit moment spreekt dit artikel over de onschendbaarheid van het “briefgeheim” en in lid 2 van het “telefoon- en telegraafgeheim”. In de voorgestelde nieuwe formulering wordt dat “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim”. Beperkingen blijven mogelijk, in gevallen door de wet bepaald en met machtiging van de rechter (of, waar de nationale veiligheid in het geding is, van een minister -breder dan nu het geval is) .

Er wordt al jaren gesproken over een meer techniek-onafhankelijke formulering van artikel 13. Het laatste wetsvoorstel dateert van 1997. Dat werd echter fel bekritiseerd en sneuvelde al snel. Begin deze eeuw kwam de commissie Franken met een doorwrocht rapport (klik hier voor een samenvatting) over “Grondrechten in het digitale tijdperk”. Naast artikel 13, werden daar ook de artikelen 7, over vrijheid van meningsuiting en 10, over privacy in behandeld. Voor alle drie artikelen werd een nieuwe tekst voorgesteld. Vanwege kabinetswisselingen kwam het destijds niet tot een vervolg op het rapport.

Enkele jaren geleden werd een “staatscommissie Grondwet” ingesteld en het is in reactie op het rapport van die commissie dat het huidige voorstel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het thans demissionaire kabinet. Tezamen met de presentatie van het voorstel is ook direct een een internetconsultatie opengesteld: iedereen wordt uitgenodigd op het nieuwe voorstel te reageren.

Een interessante vraag is uiteraard wat allemaal wel en niet onder “telecommunicatie” gaat vallen. In een nieuwsbericht van het ministerie van binnenlandse zaken worden in ieder geval genoemd: “e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de ‘cloud'.” Uw afgeschermde facebook berichten gaan er dus vermoedelijk ook onder vallen, evenals SMSjes, chatgesprekken en privé-tweets. Verkeersgegevens, de gegevens over de communicatie derhalve, vallen buiten de regeling.

Overigens zijn de meeste van de genoemde wijzen van communiceren nu ook al wel beschermd. Nieuw is dat ze straks ook formeel onder het grondrecht van artikel 13 gaan vallen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe regeling "brief"geheim in Grondwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief