icon

Faillissementen in de zorg; zorgen in faillissement

Wie tien jaar geleden had voorspeld dat faillissementen ook in de zorg zouden optreden, was waarschijnlijk niet serieus genomen. Natuurlijk, er waren soms schandalen en wantoestanden maar deze werden uiteindelijk altijd door de overheid, verzekeraars of andere belanghebbenden gedekt.

Sinds de faillissementen in de thuiszorg (denk aan Meavita Nederland in 2009) was de gedachte aan een faillissement van een zorginstelling opeens niet zo gek meer. Waar redding voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord in 2010 op het laatste nippertje gerealiseerd werd, bleek dit voor zorginstelling Zonnehuizen te laat te komen. De Stichting Zonnehuizen, 880 bewoners, 2.700 cliënten en 2.300 werknemers, had zowel in het oosten van het land als in de regio's Amsterdam, Den Haag en Zeist, huizen voor volwassenen en kinder- en jeugdinstellingen. Na een korte periode van surséance van betaling werd op 27 december 2011 het faillissement uitgesproken. Gelukkig kon op 10 januari 2012 gemeld worden dat een doorstart kon worden gemaakt. Daarbij werd onder meer gerealiseerd dat de medewerkers werkzaam in de directe zorg en het onderwijs, grotendeels in dienst treden bij de partij die de zorg en/of het onderwijs overneemt. Hierdoor zou er voor de bewoners en cliënten niet veel verandering hoeven optreden en worden zij verzorgd en begeleid door de voor hen bekende medewerkers. Voor ongeveer 400 overige medewerkers blijkt evenwel geen vervolg in de doorstart mogelijk te zijn.

Natuurlijk, alle faillissementen zijn vervelend en soms zelfs ingrijpend te noemen voor de betrokkenen. Of het nu gaat over het faillissement van Megapool, It's of DSB Bank, in al deze faillissementen is sprake van een situatie van 'leed verdelen'. Een faillissement kent vrijwel uitsluitend verliezers. De werknemers zijn hun baan kwijt, de leveranciers hun afnemer en de afnemer zijn leverancier, de verhuurder zijn huurder, de investeerder zijn investering etc… Hooguit een enkele concurrent vaart er wel bij.
Deze kwetsbaarheid voor betrokkenen doet zich in een geheel andere dimensie voor wanneer het faillissement plaatsvindt in een zorginstelling of een met zorg belaste onderneming. Dan heeft het faillissement een enorme impact op de zieken en zwakkeren in onze samenleving. Mensen die de bescherming en zorg juist hard nodig hebben. Deze betrokkenheid zie je sterk terug in de verslaggeving rond zorginstellingen in (financiële) moeilijkheden. Meer dan bij andere bedrijven valt op dat pers en politiek meteen aandacht hebben en elkaar verdringen om schande te spreken van de ontstane situatie.

Ook bij Zonnehuizen stonden de kranten bol van verdachtmakingen over mismanagement en complottheorieën. De curator meldde in januari droogjes en feitelijk dat 'Eén van de zaken die de komende periode aandacht krijgen, is het achterhalen van de oorzaak die tot het faillissement heeft geleid.'

Interessant is daarbij of de curator zal toetsen of en zo ja in hoeverre binnen Zonnehuizen de Zorgbrede Governancecode is gevolgd. Deze code is door de brancheorganisaties zelf opgesteld om regels vast te leggen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Volgens het laatst gepubliceerde jaarverslag hanteerde Zonnehuizen vanaf medio 2006 deze Zorgbrede Governancecode. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Faillissementen in de zorg; zorgen in faillissement

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief