icon

Verpleeg- en verzorgingshuizen vrijgesteld voor gebruikersgedeelte OZB?

Op grond van artikel 220e van de Gemeentewet zijn gedeelten van een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden vrijgesteld voor het gebruikersgedeelte van de OZB. Door een beroep op deze bepaling kan dus OZB worden bespaard. Geldt dit ook voor verpleeg- en verzorgingstehuizen?

Ja, dat kan. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 16 november 2007. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat ook een verpleeg- of verzorgingshuis met primair een verzorgingsfunctie, deels kan dienen tot woning en dus vrijgesteld kan zijn voor het gebruikersgedeelte van de OZB.

Dit arrest blijkt echter voor de praktijk nog te weinig aanknopingspunten te geven gelet op het aantal rechtszaken van de afgelopen jaren waarin deze vraag toch weer aan de orde is gesteld.

In een aantal uitspraken is geoordeeld dat verpleeghuizen voornamelijk een verpleegfunctie hebben en dus niet op grond van artikel 220e van de Gemeentewet zijn vrijgesteld. Zie bijvoorbeeld uitspraken van de rechtbank Zutphen (10 juni 2009) en de rechtbank Utrecht (7 december 2009 en 9 december 2009). In een uitspraak van de rechtbank Zwolle (16 oktober 2009) en een arrest van het gerechtshof Leeuwarden (18 juni 2009) is het kwartje de andere kant op gevallen en is wel aangenomen dat het gebruik dienstbaar is aan de woonfunctie.

De rechtspraak is vrij casuïstisch en een duidelijke lijn is niet te trekken. Wel lijken (delen van) verzorgingshuizen waarin bewoners bijvoorbeeld beschikken over een afsluitbare ruimte, hun eigen kamer mogen inrichten, hier bezoek mogen ontvangen en die bijvoorbeeld over een 'huiselijk' ingerichte gezamenlijke woonkamer beschikken eerder als ‘dienstbaar aan de woondoeleinden’ te kunnen worden aangemerkt. Indien u een (ongunstige) heffingsaanslag hebt ontvangen, verdient het aanbeveling deze hierop te controleren en zo nodig tijdig bezwaar tegen in te dienen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verpleeg- en verzorgingshuizen vrijgesteld voor gebruikersgedeelte OZB?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief