icon

Taarten, doorverwijzende domeinnamen en oneerlijke concurrentie

Het Gerechtshof Den Haag heeft deze week uitspraak gedaan in een zaak over een domeinnaam die louter als doorverwijzing werd gebruikt. U kent dat soort domeinen wel. Het zelf ingetypte webadres blijft maar heel even staan en wordt meteen vervangen door het adres van het werkelijk gebruikte domein, zodra dat door uw computer wordt ingeladen.
Op deze manier heeft taartenwinkel GefeliciTAART B.V. uit Haarlem naar eigen zeggen honderden domeinnamen geregistreerd en in gebruik.
(Ik heb dat proberen te checken door random enkele adressen in te typen als “taart.nl”, “slagroomtaart.nl” en “taartjeswinkel.nl”, maar moest tot mijn verrassing constateren dat die toch allemaal in andere handen waren. Het kan dus zijn dat GefeliciTAART enigszins heeft overdreven). Hoe dan ook: in ieder geval hebben zij aldus óók www.taartwinkel.nl (enkelvoud) in bezit. Maar weer niet www.taartenwinkel.nl (meervoud). En daar ging het om in het aan het Hof voorgelegde geschil.

Taartenwinkel.nl (meervoud) is namelijk van het bedrijf Taartenwinkel B.V., eveneens uit Haarlem. En dat bedrijf was vanzelfsprekend niet blij met het feit dat haar concurrerende plaatsgenoot taartwinkel.nl (enkelvoud) als domein gebruikte, zeker niet nu dit slechts een doorverwijzend domein betrof. Zij stelde daarom een rechtsvordering in, gebaseerd op haar handelsnaamrecht op de naam Taartenwinkel. Dat handelsnaamrecht geeft haar immers de mogelijkheid het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam te verbieden (mits zij de eerste gebruiker was, en dat was ze).

“Maar ik gebruik “Taartenwinkel” helemaal niet als handelsnaam”, stelde GefeliciTAART daar tegenover (weliswaar pas bij pleidooi in appel, dus rijkelijk laat, maar niettemin). “Ik gebruik die kreet alleen maar om mensen naar mijn website door te geleiden.”“Ja”, dacht het Hof, “dat klopt wel.” En begon met een overweging die de vaste jurisprudentie op dit vlak weergeeft:
“Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een internetadres van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer de domeinnaam gebruikt wordt ter aanduiding van de onderneming, in welk verband rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. In dat kader is onder meer van belang of, c.q. in hoeverre, de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder, alsmede de inhoud van de website die men door het intypen van de domeinnaam bereikt.”

Welnu: de website onder www.taartwinkel.nl heeft geen inhoud; het domein geleidt slechts door naar www.gefelicitaart.nl, de naam waar GeleficiTAART wél mee naar buiten treedt. Onder deze omstandigheden is geen sprake van handelsnaamgebruik (en dus ook niet van inbreukmakend handelsnaamgebruik).

Dus GefeliciTAART mocht haar domein blijven gebruiken? Nee. Het gebruik kon weliswaar niet op grond van het handelsnaamrecht worden verboden, maar leverde wél een onrechtmatige daad op. Taartenwinkel.nl had zich ook daarop beroepen, onder andere aanvoerend dat GefeliciTAART bewust een domeinnaam had gekozen die zo dicht mogelijk tegen de naam van haar concurrent aanlag, hopend dat een zich vergissende of ver-typende consument bij haar terecht zou komen (“typosquatting”). Daar heeft GefeliciTAART volgens eiseres kennelijk een handje van, want ze had óók taart-service.nl” en “taartland.nl” in gebruik, afgeleid van concurrenten die vanuit “taartservice.nl” (aan elkaar) en “taartenland.nl” (meervoud) opereren.

Het Hof:
“De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. GefeliciTAART heeft ook erkend dat haar streven mede is gericht op het, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. Dat dit het geval is blijkt ook uit haar registratie van de domeinnamen taartservice.nl en taartland.nl. Het hof is voorshands van oordeel dat een dergelijke handelwijze de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat en dus onrechtmatig is.”

Het Hof voegt daar nog een niet onbelangrijke overweging aan toe:
Het hof is voorts, anders dan de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat de consument direct wordt doorgelinkt naar de website van GefeliciTAART niet afdoet aan de verwarring. Immers, hoewel de consument zich waarschijnlijk zal realiseren dat hij zich niet op de site van Taartenwinkel.nl bevindt, is bepaald niet ondenkbaar dat hij meent dat de beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Dit gevaar voor verwarring wordt nog vergroot doordat beide ondernemingen dezelfde (soort) producten verkopen en diensten verlenen en beide hun statutaire vestigingsplaats in Haarlem hebben.”

Dus: óók de naam (het domein) van een website die alleen maar naar een andere website doorgeleidt kan verwarring opleveren en daarmee oneerlijke concurrentie opleveren.

Prima uitspraak. Nu heb ik zin in taart! (Gelukkig tracteert onze vertrekkende student-stagiaire na zes welbestede weken)

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Taarten, doorverwijzende domeinnamen en oneerlijke concurrentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief