icon

Bezwaartermijn geweigerd merk verkort

Niet iedereen die een merk deponeert is het zich bewust, maar het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kan weigeren een gedeponeerd merk in te schrijven. Dat is dan een zogenaamde “weigering op absolute gronden” en die gronden staan limitatief in de wet opgesomd (in artikel 2.11 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, BVIE). Het zijn er nog aardig wat (waaronder de klassieker: “strijdigheid met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux landen”). De meeste hebben als doel te voorkomen dat aanduidingen die in het handelsverkeer gebruikelijk zijn voor producten of diensten door een slimme producent of aanbieder middels een merkdepot worden gemonopoliseerd. Zo zul je “vers” bijvoorbeeld niet als merk voor voedingswaren kunnen deponeren.

De meest gehanteerde weigeringsgrond is van een iets andere orde. Dat is de grond die in artikel 2.11 onder b. wordt omschreven als de omstandigheid dat “het merk elk onderscheidend vermogen mist”. Tien tegen een dat als u van het BBIE een weigering ontvangt, deze grond als reden worden opgevoerd. Het Bureau vindt het merk dan “te beschrijvend”. Overigens gelden dezelfde weigeringsgronden voor een Europees merkendepot bij OHIM. Ik schreef daar al eens over in het kader van de Bust Booster.

Tegen een weigering kan men bij het BBIE bezwaar maken. Daar kreeg men altijd de riante termijn van zes maanden voor. Dat wordt nu per 1 januari ingekort tot drie maanden, gevolgd door een terme de grâce van een maand. Wel mag men gedurende de looptijd van de termijn altijd alsnog schriftelijk om een verlenging tot zes maanden verzoeken. Dat verzoek wordt dan ingewilligd.

Zoals dat zo vaak gaat bij een beslissing op een bezwaar door een instantie die de oorspronkelijke beslissing ook heeft genomen (kijkt u maar naar het bestuursrecht) valt de beslissing van het BBIE meestal negatief uit. Vervolgens staat dan echter een procedure bij de rechter open en die wil de deposant nog wel eens gelijk geven.
De praktijk hanteert echter ook andere en snellere middelen. Zo is het een publiek geheim dat een aanduiding die als woordmerk geweigerd wordt, in een logo verwerkt als beeldmerk de toets der kritiek vaak wel kan doorstaan. Al dient men zich daarbij dan weer te realiseren dat de bescherming van zo’n merk in de praktijk kan tegenvallen. Het blijft werk voor professionals, dat merkenrecht…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezwaartermijn geweigerd merk verkort

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief