icon

“Homo!” roepen naar agent is niet strafbaar (of tóch?)

De politierechter van de rechtbank Den Bosch sprak gisteren een negentienjarige Utrechter vrij van belediging van politieagenten. De tenlastelegging luidde:
“dat hij op of omstreeks 1 januari 2007 te 's Hertogenbosch opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [naam agent], gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden “homo's”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking”.
De man had de agenten bekeuringen zien uitschrijven in de nieuwjaarsnacht en “vond dat niet gepast”, aldus het vonnis.

Beledigen mag niet. Niet alleen kan het aanleiding zijn tot een civiele aktie, het is ook nog eens een heus strafbaar feit. En daarvoor hoeft men zich nog niet eens tot een politieambtenaar, lid van het Koninklijk Huis of het hoofd van een bevriende staat te richten. Die laatste categorieën slachtoffers werken wél strafverhogend. Is “eenvoudige belediging” goed voor maximaal drie maanden gevangenisstraf of geldboete van 3.350 euro (art. 266 Sr.); voor belediging van een ambtenaar of bevriend staatshoofd komt daar nog een maandje bij. De Koningin beledige men liefst maar helemaal niet: dat kan maximaal vijf jaar achter de deur opleveren (art. 111 Sr.).

Maar dan moet er dus wél daadwerkelijk sprake zijn van belediging. En het roepen van “homo(‘s)” is dat volgens de politierechter niet:
De enkele uitlating “homo” heeft naar het oordeel van de politierechter […] geen beledigend karakter. Dat wordt anders indien aan het woord “homo” negatieve toevoegingen worden gedaan, zoals vieze en/of vuile, of als het woord gebruikt wordt als onderdeel van een reeks van (al dan niet aan seksuele geaardheid gerelateerde) negatief geladen uitlatingen. Van dit alles is geen sprake in deze zaak.
Het woord “homo(‘s)” duidt op neutrale wijze een bepaalde groep mensen in de (Nederlandse) samenleving aan.”

De rechter overweegt nog dat dit subjectief anders kan worden ervaren. Dit is zelfs een constitutief vereiste is om van belediging te kunnen spreken. Het is echter niet maatgevend:
Artikel 266/267 van het Wetboek van Strafrecht beschermt namelijk iemands publieke eer en goede naam en daarmee ook een objectiveerbaar belang. Het toegevoegd krijgen van een neutrale term als “homo” (vergelijk vrouw of hetero) rechtvaardigt dus nog niet de conclusie dat de betrokkene wordt aangetast in zijn (publieke) eer en goede naam en dat hij in een ongunstig daglicht wordt gesteld. Homoseksualiteit bepaalt niet de mate van iemands eer en/of goede naam, en stelt hooguit iemand in een ander – dus geen ongunstig – daglicht.”

Update 24 augustus:
Nu.nl meldt zojuist dat de politierechter te Assen hedenmiddag wel tot een veroordeling kwam, naar aanleiding van een vergelijkbaar geval in Meppel. “Deze agenten vinden het beledigend en daarom is het strafbaar”, aldus de politierechter volgens nu.nl. Dat staat op gespannen voet met de laatst geciteerde overwegingen van de politierechter uit Den Bosch.
Ik neig ernaar de Bossche rechter gelijk te geven. Het kan immers toch niet zo zijn dat als ik het beledigend vind uitgemaakt te worden voor “fietsbel” (ik noem maar wat), die subjectieve beleving de doorslag zou moeten geven?

Wij horen hier vast nog wel nader over.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
“Homo!” roepen naar agent is niet strafbaar (of tóch?)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief