icon

ABN Amro, de advocaat-generaal en een warme zomer

Gelukkig voor het financieel economisch georiënteerde journaille is er in deze (pre)komkommertijd een blijvende bron van aandacht: de overname van ABN Amro.
Nu was de het de beurt aan de advocaat-generaal van de Hoge Raad om zijn zienswijze te geven op het opmerkelijke arrest van de Ondernemingskamer (zie onze eerdere bijdragen).

Het is de taak van een advocaat-generaal om onafhankelijk advies aan de Hoge Raad te geven hoe in een bepaalde zaak te oordelen. De Hoge Raad neemt het advies van een advocaat-generaal meestal over. Dat verklaart waarom is uitgekeken naar de conclusie die dinsdag 26 juni 2007 door de advocaat-generaal mr Timmerman is genomen.

Waar ging het ook al weer om? Heeft het bestuur van ABN Amro haar Amerikaanse dochtervennootschap LaSalle mogen verkopen zonder goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering? Deze verkoop vond plaats op het moment dat het bestuur van ABN Amro in exclusieve onderhandelingen met Barclays was over een fusie op basis van aandelenruil. Bovendien had vóór de verkoop een consortium van drie banken te kennen gegeven een voorstel te willen doen voor de verwerving van de aandelen in ABN Amro.
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de Ondernemingskamer onder meer verzocht te bepalen dat het bestuur van ABN Amro alsnog goedkeuring voor de Lasalle-transactie van zijn aandeelhoudersvergadering diende te vragen.
Kort en goed heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat op grond van de redelijkheid en billijkheid uitvoering van de verkoop van LaSalle dient te worden opgeschort totdat de aandeelhoudersvergadering hieraan haar goedkeuring heeft gegeven. De door de VEB verzochte voorziening werd dus toegewezen.

De advocaat-generaal meent evenwel anders. Zijns inziens kunnen de redelijkheid en billijkheid alleen in heel bijzondere gevallen nieuwe bevoegdheden van organen van vennootschappen doen ontstaan. De rechtszekerheid vereist dat een dergelijke bevoegdheid op een breed aanvaarde rechtsovertuiging berust. Deze ontbreekt in dit geval. Om die reden adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad om de beschikking van de Ondernemingskamer te vernietigen.

De conclusie gaat (helaas) niet in op de vraag of het bestuur van ABN Amro al dan niet juist jegens de aandeelhouders heeft gehandeld door LaSalle te verkopen. De conclusie houdt slechts in dat deze transactie in het Nederlandse vennootschapsrecht niet de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering behoeft. De Hoge Raad doet naar verwachting half juli uitspraak. Het wordt nog een lange warme zomer.

Verder lezen:
Conclusie A-G in VEB / ABN AMRO
Conclusie A-G in VEB / Barclay's
Conclusie A-G in VEB / Bank of America

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
ABN Amro, de advocaat-generaal en een warme zomer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief