icon

KPN raakt kleur groen als merk kwijt

De Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft afgelopen woensdag uitspraak gedaan in een geschil tussen KPN en concurrent Mobistar. Inzet was het depot en gebruik als merk door Mobistar van een bepaalde kleur groen. KPN had al in 1989 een (lichtere en fellere) kleur groen als merk gedeponeerd. De zaak is voor KPN rampzalig afgelopen, want de Rechtbank van Koophandel heeft geoordeeld dat het door KPN gedeponeerde merk nietig is (dat wil zeggen: niet bestaat; geen werking heeft). Dit is ook voor de Nederlandse markt van belang, omdat het merkenrecht op basis van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom een boven-statelijke Benelux-kwestie is. Uitspraken van Belgische rechters zijn op dit vlak dus net zozeer van belang als die van Nederlandse. Uiteraard is nog wel hoger beroep mogelijk en het is te verwachten dat KPN van die mogelijkheid gebruik zal maken.

Hoewel algemeen wordt aangenomen (en ook door het Europese Hof van Justitie in de Libertel-uitspraak uit 2003 was bevestigd) dat een kleur een merk kan zijn, was in casu volgens de Rechtbank door KPN niet aan de daarvoor geldende criteria voldaan. Zo had KPN bij het depot van het merk de kleur niet voldoende precies en duurzaam beschreven, of deze aangeduid met een erkende identificatiecode. De beschrijving als “groen” zonder verdere nuance werd onvoldoende geacht. Latere toevoeging van de identificatiecode “PMS 369” (die ik overigens in de inschrijving niet aangetroffen heb) kon evenmin baten.

Wellicht nog belangrijker is het oordeel van de Rechtbank dat de kleur door het gebruik ervan door KPN geen onderscheidend vermogen verkregen heeft. KPN heeft de kleur namelijk alleen in Nederland gebruikt en niet tevens in België en Luxemburg. Dat laatste is volgens de Rechtbank (die verwijst naar de Europolis-uitspraak van het EHvJ) een vereiste voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen. Daar komt nog bij dat KPN in de praktijk (in Nederland) een variëteit aan groene tinten gebruikt, bovendien vaak nog in combinatie met andere kleuren. Volgens de Rechtbank heeft de gedeponeerde kleur groen dan ook geen onderscheidend vermogen gekregen in die zin dat het publiek deze kleur direct met KPN zou associëren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
KPN raakt kleur groen als merk kwijt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief