icon

'Fortuyn' toegelaten in kiesregister

Wat de Raad van State betreft mag de LPF aan de verkiezingen van 22 november meedoen onder de naam “Fortuyn”. Dat is vandaag bepaald in een uitspraak in het geding dat o.a. Marten Fortuyn had aangespannen tegen het Centraal Stembureau. Marten Fortuyn is gerechtigde tot het Beneluxmerk Fortuyn en voerde dat gegeven aan als een van de argumenten tegen het gebruik van die naam door de LPF.

Ten onrechte, volgens de Raad van State. Politieke verenigingen mogen aan het Centraal Stembureau verzoeken onder een bepaalde naam aan de verkiezingen deel te nemen. Er zijn volgens de Kieswet slechts zes gronden om een dergelijk verzoek te weigeren: 1) strijd met de openbare orde, 2) gevaar voor verwarring omdat de naam overeenstemt met een al eerder ingeschreven partij, 3) misleiding van de kiezers, 4) een naam van meer dan 35 letters, 5) overeenstemming met de naam van een verboden rechtspersoon of 6) overeenstemming met de naam van een eerder op dezelfde dag aangemelde partij. Geen van deze gronden deed zich hier volgens de Raad van State voor.

Het feit dat 'FORTUYN' als merk is ingeschreven maakt dat volgens de Raad niet anders. Dat levert geen strijdigheid met de openbare orde op “reeds omdat [Marten Fortuyn] ter zake van de inbreuk op het merkenrecht (nog) geen procedure is begonnen en de bevoegde rechter daarover geen uitspraak heeft gedaan. Voorts is de aanduiding evenmin misleidend voor de kiezers als bedoeld in artikel G 1, vierde lid, onder c, van de Kieswet.

De omstandigheid dat een ter inschrijving aangeboden naam mogelijk overeenstemt met een reeds gevestigde naam, aanduiding of geregistreerd merk, levert volgens de Raad namelijk pas misleiding op, als die gevestigde naam of aanduiding, dan wel het geregistreerde merk betrekking heeft op een politieke of maatschappelijke groepering of een instelling verbonden met of verwant aan het staatkundige bestel. Bij FORTUYN is dat niet zo, nu de gerechtigde tot dat merk geen partij is, maar een natuurlijk persoon.
Dat laatste is overigens gevestigde jurisprudentie: het was vorige week in een vergelijkbare zaak ook al overwogen, evenals in twee uitspraken uit 2002.

Voor Marten Fortuyn is kous nog niet af: hij heeft aangekondigd nu bij de burgerlijke rechter zijn merkenrecht in de strijd te zullen werpen. Daar heeft hij wellicht wat meer kans op succes. Het merk FORTUYN is namelijk naast voor o.a. polijst- en schuurmiddelen, etherische oliën en dierenhuiden, tevens ingeschreven voor organisatie van politieke bijeenkomsten, debatten en lezingen. Dat zou als consequentie kunnen hebben dat als de partij “Fortuyn” straks onder eigen naam een congres of verkiezingsbijeenkomst zou willen organiseren, dat als merkinbreuk zou kunnen worden opgevat. Moeten ze nu straks hun bijeenkomsten onder een andere naam gaan houden dan de naam waarmee ze op de kieslijst staan?

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
'Fortuyn' toegelaten in kiesregister

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief