icon

Zoekallehuizen.nl mag ook van Hof

In navolging van de Rechtbank Arnhem (over wiens uitspraak wij op 16 maart al berichtten heeft het Gerechtshof te Arnhem vandaag geoordeeld dat door de website zoekallehuizen.nl geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van individuele makelaars of van de NVM. Zoals u weet wordt op zoekallehuizen.nl(“ZAH”) aan huizenzoekers de mogelijkheid geboden een zoekopdracht in te vullen die resulteert in een lijst van alle op internet te koop staande huizen die binnen die zoekopdracht vallen. Zo wordt een groter aanbod gegenereerd dan bij het gebruik maken van bijvoorbeeld funda, waar alleen huizen van NVM makelaars te zien zijn. ZAH maakt hiertoe gebruik van een zoekmachine die de websites van makelaars afstruint. Uit die pagina's wordt de belangrijkste foto (verkleind) overgenomen, alsmede het adres, de vraagprijs, anderhalve regel van de beschrijving en de naam van de makelaar. Via een aangebrachte deeplink kan de huizenzoeker rechtstreeks naar de pagina op de site van de makelaar waarop het huis uitgebreid staat beschreven.

Ook voor het Hof konden de makelaars niet aantonen dat door hen ten behoeve van het verkrijgen, controleren en presenteren van de gegevens op de website aanzienlijke investeringen waren gepleegd, die zij niet toch al moesten doen. Ook de kosten voor het maken en onderhouden van de website konden niet als zodanig gelden: die heeft iedere ondernemer tegenwoordig. Exit het argument van de makelaars dat inbreuk zou zijn gepleegd op een hen toekomend databankrecht.

Het Hof volgde de Rechtbank ook in het bestempelen van de door ZAH overgenomen adresgegevens, vraagprijs en beginregels van de beschrijving als een citaat. Volgens het Hof is aan alle voorwaarden daarvoor voldaan. Volgens het Hof hoeft geen groot gewicht meer te worden toegekend aan het vereiste dat het citaat plaatsvindt in de context van een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Bovendien is het citaat volgens het Hof een soort aankondiging. Aan de gebruiker wordt aangekondigd wat hij te zien zal krijgt als hij de door ZAH aangebrachte hyperlink volgt, zo redeneert het Hof.
Ook de mee overgenomen foto's zorgen niet voor inbreuk. Die dienen alleen maar om de gebruiker behulpzaam te zijn bij het zoeken van objecten en zijn klaarblijkelijk bedoeld om de gebruikers samen met de tekst een (eerste) indruk te geven van het object. Op dezelfde verkleinde wijze worden ze door de makelaars zelf ook wel op hun sites gebruikt.
Het omzeilen van door de makelaars aangebrachte technische beschermingsmaatregelen (iets dat in algemene zin door de Auteurswet verboden wordt) is in casu niet aan de orde, omdat die voorzieningen alleen tegen ZAH waren gericht en daardoor niet onder de wettelijke bescherming vielen.
En ten overvloede krijgt de NVM nog een veeg uit de pan: door haar leden op te roepen technische beschermingsmaatregelen te nemen, alsmede een copyright notice te vermelden op hun websites hebben zij de mededinging op de landelijke woningmarkt zoals die via het internet wordt geëtaleerd in strijd met de Mededingingswet ingeperkt.

Ik heb destijds aangegeven de beslissing van de Rechtbank voor wat betreft de auteursrechtelijke overwegingen nogal kort door de bocht te vinden. Met die van het Hof kan ik me al iets meer verenigen. Waar de Rechtbank nog had overwogen dat de overgenomen foto's hun oorspronkelijkheid hadden verloren door verkleining, lijkt het Hof de oplossing voor wat betreft de foto's te zoeken in het beeldcitaat. De foto's maken deel uit van de door het Hof aanwezig geachte “aankondiging” en tezamen met de tekst vormen ze een geldig citaat, zo moeten we het kennelijk zien.
Blijft het feit dat die hele citaat-constructie mij wat gewrongen aan blijft doen. Ik geef toe dat bij de laatste wijziging van de Auteurswet citeren ook is toegestaan in een uiting die “vergelijkbaar is” met een aankondiging, etc. Maar is het resultaat van een zoekopdracht vergelijkbaar met een aankondiging? En moeten we dus straks ook de uitkomsten van een zoekopdracht bij Google als een citaat gaan beschouwen om de zaak auteursrechtelijk overeind te houden?
Of komt de Hoge Raad straks met een andere oplossing? Want dat die aan deze zaak nog te pas gaat komen durf ik wel te voorspellen, is het niet direct dan wel als sluitstuk van een te voeren bodemprocedure.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zoekallehuizen.nl mag ook van Hof

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief