icon

Wordt 2006 het jaar van BREIN?

Ook het komende jaar zal er ongetwijfeld weer heel veel auteursrechtelijk beschermd material op internet worden aangeboden zonder dat de rechthebbenden daarvoor toestemming hebben gegeven. De stichting BREIN zal daar op haar beurt als een terrier achteraan blijven zitten. Wordt 2006 hun jaar?

Met veel gejuich heeft BREIN eind november de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Pessers / Lycos binnengehaald. Ik bedoel dat niet alleen in overdrachtelijke zin: BREIN heeft de eiser in deze procedure ook gesteund in de door hem gemaakte proceskosten. De Hoge Raad bepaalde in zijn uitspraak dat internet providers in bepaalde gevallen ook in civiele zaken naam, adres en woonplaats van hun abonnees bekend moeten maken. Daarvoor geldt een relatief lichte toets: die gegevens moeten al bekend gemaakt worden als gepubliceerde informatie jegens een derde onrechtmatig zou kúnnen zijn, als deze daardoor schade kan lijden en als er geen minder ingrijpende manier is om achter de NAW gegevens te komen. Daarna volgt dan nog wel een belangenafweging tussen het privacybelang van de websitehouder en het belang van het 'slachtoffer' van de publicatie om degene te vinden die hij kan aanspreken.

Koren op de molen van BREIN is natuurlijk het feit dat de Hoge Raad hier ook in civilibus (en zelfs met een bepaaldelijk lichte toets) het opeisen van NAW gegevens mogelijk maakt. Die mogelijkheid zullen zij graag willen benutten als ze op het net weer zo’n onverbeterlijke aanbieder van beschermd materiaal ontwaren. Maar wacht even…: de uitspraak van de Hoge Raad is eerst en vooral gericht op zaken waarin sprake is van een onrechtmatige publicatie op het net. Dat is iets anders dan het (via P2P of anderszins) aanbieden van beschermde werken. Of ook in die situaties aan private organisaties en personen zal moeten worden verstrekt en of dat onder dezelfde lichte toets moet gebeuren moet nog maar blijken.

En daar gaat BREIN dus voor zorgen, dat is mijn voorspelling voor het komende jaar. Ik verwacht dat we binnen enkele maanden de eerste procedure tegen een provider tegemoet kunnen zien. Waar BREIN dit jaar een dergelijke procedure nog verloor (zij het op punten en bepaald niet in een knock out), zullen ze het dit jaar met de uitspraak van de Hoge Raad in de rug nogmaals proberen.

Een uitspraak van ons hoogste rechtscollege is het komende jaar nog niet te verwachten. Daarvoor malen de rechtsprekende molens te langzaam. Maar een eerste indicatie middels een vonnis van een Rechtbank zit er wel in. En dan zullen we zien in hoeverre WebWereld gelijk heeft met haar stelling dat het bestrijden van P2P dweilen met de kraan open is…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wordt 2006 het jaar van BREIN?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief