icon

Wakker Dier mag campagne 'eet geen kip' voortzetten

De stichting Wakker Dier mag haar campagne “Rem het virus – eet geen kip” voortzetten, zo oordeelde de Amsterdamse Voorzieningenrechter vandaag. Wakker Dier heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren in de bio-industrie en het strijden tegen misstanden in deze industrie. Met de campagne, via de website www.virusremmer.nu en ondersteunende radiocommercials, legt zij onder andere een directe relatie tussen de wereldwijde bio-industrie en het uitbreken van dierziekten als de vogelpest. Een zevental pluimveeorganisaties had daar bezwaar tegen, met name ook tegen de bijbehorende radio-spotjes waarin werd verwezen naar een mogelijke vogelgriep pandemie. Zij eisten in kort geding een einde aan de campagne en het stopzetten van de radiocommercials.

De Voorzieningenrechter achtte de campagne niet onrechtmatig jegens de pluimveeorganisaties. Naar zijn oordeel vond de oproep “eet geen kip”, die is aan te merken als een opinie, voldoende steun in de feiten. Volgens de rechter is voldoende duidelijk gemaakt dat grote concentraties pluimvee in het buitenland hebben bijgedragen aan het in stand houden van besmettingen. En het was naar zijn oordeel zeker niet zo dat in de campagne de verkeerde indruk bij het publiek zou worden gewekt dat het eten van kip tot besmetting zou leiden. Dat was van de zijde van de pluimveeorganisaties wel betoogd.

Wakker Dier had erop gewezen dat ook elders in de wereld soortgelijke campagnes worden gevoerd. Nergens echter was daar op gereageerd door een verbod te eisen. Naar haar oordeel dient over dit soort zaken een vrij debat in de media mogelijk te zijn, waar men op basis van de feiten met elkaar in discussie gaat. Het gaat niet aan een actiegroep die haar mening met feiten kan onderbouwen via de rechter monddood te maken. De rechter is hierop in zijn vonnis niet concreet ingegaan, maar herhaalde slechts de vaste regel dat voor beperking van de vrijheid van meningsuiting slechts plaats is als er sprake is van onrechtmatigheid. Die was in casu niet aanwezig.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wakker Dier mag campagne 'eet geen kip' voortzetten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief