icon

Penthouse is iets anders dan Penthouse

Een opmerkelijke uitspraak in kort geding vandaag van de Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem. Het bekende blootblad Penthouse Magazine maakte bezwaar tegen de naam van een Haarlemse seksclub die Penthouse of ook wel Penthouse Haarlem heet. De handelsnaam van de club dateerde al uit 1976. Volgens de eigenaar (Tamarinde B.V.) had de naam niets met het tijdschrift te maken, maar was de club zo genoemd omdat deze op het eerste vestigingsadres daadwerkelijk in een penthouse gevestigd was. Van het blad Penthouse had volgens Tamarinde toen nog niemand in Nederland gehoord.
In 2000 was de naam ook als merk gedeponeerd. Het tijdschrift beschikt echter over merkrechten die teruggaan tot 1973. Uitgever General Media Communications Inc. uit New York claimde dan ook inbreuk op haar merkrecht.

Nu kan merkinbreuk op verschillende manieren plaatsvinden. Allereerst de meest voor de hand liggende manier: een ander gebruikt een identiek of soortgelijk teken voor dezelfde soort waren of diensten. Welnu: de namen zijn hier gelijk, maar geldt dat ook voor de waren c.q. diensten?
Nee, oordeelde de rechter: 'General Media begeeft zich naar eigen zeggen met haar productie en distributie van erotische waren en diensten op het gebied van 'adult entertainment' en omschrijft daarbij haar doelgroep als de volwassen man op zoek naar erotische ontspanning. Hoewel gezegd kan worden dat dit gebied en deze doelgroep overeenstemmen met die van Tamarinde, is daarmee de soortgelijkheid van de waren en diensten niet gegeven. Immers, de aanschaf van een tijdschrift dan wel het bezoeken van een aan dat tijdschrift gelieerde internet-site, kenmerkt zich door een hoge mate van anonimiteit, passiviteit en laagdrempeligheid, terwijl het daadwerkelijk brengen van een bezoek aan een bordeel die kenmerken in aanzienlijk mindere mate bezit. Voorstelbaar is dat de volwassen man die een tijdschrift als Penthouse koopt, op zoek is naar een andere vorm van erotische ontspanning dan de volwassen man die een bordeel bezoekt.'

Een tweede vorm van merkinbreuk doet zich voor als derden een bekend merk gaan gebruiken voor andere producten. Als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie daarvan, kan de merkhouder ingrijpen. Dit was de tweede pijl die General Media op haar boog had. Ook deze trof echter geen doel.

Volgens de rechter was niet komen vast te staan dat het in aanmerking komende publiek een link tussen club en tijdschrift vooronderstelde. Eventuele toekomstige plannen van het tijdschrift om in Nederland of Europa een 'luxueuze gentlemen's club' te gaan exploiteren konden buiten beschouwing blijven: bij de beoordeling van deze vorm van inbreuk moet het gaan om voordeel dat daadwerkelijk wordt getrokken of afbreuk die daadwerkelijk plaatsvindt. Toekomstverwachtingen spelen geen rol.

Het tijdschrift werd in het ongelijk gesteld: het Haarlemse Penthouse kan Penthouse blijven heten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Penthouse is iets anders dan Penthouse

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief