icon

Kritische studentensite is merkinbreuk

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft deze week bevolen dat de eigenaar van het internetdomein www.injeholland.nl de registratie van dit domein opheft. Ook moet hij ieder gebruik van de aanduiding 'injeholland' staken en gestaakt houden. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter is sprake van inbreuk op het merk “InHolland” dat eigendom is van de Hogeschool InHolland (de grootste van Nederland met 40.000 studenten).

Het internetdomein werd gebruikt door een kritische ex-student van de hogeschool. Hij had op de website een forum geplaatst waar over de hogeschool werd gediscussieerd. Daarbij werden soms felle en vergaande teksten gebruikt (zie voor voorbeelden de link naar het vonnis onderaan deze bijdrage).
De rechter was van mening dat sprake is van merkinbreuk. Artikel 13A lid 1 onder d van de toepasselijke Benelux Merkenwet bepaalt dat een merkhouder zich onder andere kan verzetten tegen gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken als daardoor zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk. Dat was hier volgens de rechter aan de orde. Het enkele feit dat onder dat teken een klachtensite in stand werd gehouden was daarvoor naar zijn oordeel al genoeg.

De eigenaar van de website had nog betoogd dat hij wel een geldige reden had. De Hogeschool bood volgens hem geen enkele mogelijkheid kritiek te uiten op het onderwijs en op de diverse reorganisaties. De rechter gaf hem in zoverre gelijk dat hij natuurlijk, alleen al vanwege de vrijheid van meningsuiting, kritiek mag uiten en kanaliseren, ook via een website. Hij heeft echter niet een geldige reden om dat te doen met gebruikmaking van een teken (“injeholland”) dat afbreuk doet aan de reputatie van een merk (“inholland”).

De Hogeschool had ook nog geprobeerd de namen van enkele posters op de site los te krijgen, vanwege door dezen geplaatste beledigingen (waaronder beldigende 'smileys') maar dat ging de rechter te ver.

Al met al een heel acceptabele uitspraak. Wie klachten wil uiten over (het bedrijf van) de eigenaar van een merk is daar natuurlijk vrij in. Dit mag ook op het web, zolang de grenzen van de vrijheid van meningsuiting niet worden overschreden. Maar er is geen geldige reden om daarbij afbreuk te doen aan de reputatie van het merk. Hoewel de rechter dit niet met zoveel worden heeft gesteld zal daarbij in dit geval ongetwijfeld ook de verbastering van de merknaam een rol hebben gespeeld.

Lees hier het vonnis (via Solv).

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kritische studentensite is merkinbreuk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief