icon

Decor Kopspijkers is geen inbreuk

We zijn u nog de uitkomst schuldig van het kort geding dat de Amsterdamse kunstenaar Henk Schiffmacher had aangespannen tegen de Vara, in verband met het beweerdelijke gebruik van diens schilderijen in het decor van het programma Kopspijkers. Vandaag deed de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam uitspraak in deze zaak.

De Voorzieningenrechter heeft de eis van Schiffmacher afgewezen. In het decor zijn afbeeldingen gebruikt uit het boek “1000 Tattoos”, waarin foto's van talloze tatoeages zijn opgenomen. Hoewel in dat boek vermeld staat dat het auteursrecht op de illustraties berust bij “The Amsterdam Tattoo Museum” en Schiffmacher had aangevoerd dat hij in feite dat museum is, was de Voorzieningenrechter niet overtuigd. Zo'n copyrightnotice bewijst op zichzelf nog niets en voor onderzoek naar de juistheid van deze vermelding ontbreekt in een kort geding de mogelijkheid. Er stond derhalve onvoldoende vast dat Schiffmacher inderdaad de maker van de betreffende afbeeldingen was.

Er zou niettemin nog een mogelijkheid zijn geweest de eiser toch als auteursrechthebbende aan te merken, namelijk indien hij zou kunnen worden beschouwd als de verzamelaar van de diverse afbeeldingen in het boek. Vereist zou dan echter wel zijn dat deze verzameling van afbeeldingen van tatoeages zou voldoen aan de zogenaamde “werktoets”: dat deze derhalve een eigen, oorspronkelijk karakter zou hebben en het persoonlijk stempel van de maker zou dragen. Daartoe is nodig dat een verzameling het resultaat is van een selectie, die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter is onvoldoende gebleken dat hiervan ten aanzien van deze verzameling sprake is. Daarbij speelde een niet onbelangrijke rol dat in het colofon van het boek een ander (“editor R.”) vermeld staat als “editor and designer”. Maar ook los daarvan was de Voorzieningenrechter van oordeel dat de verzameling niet erg oorspronkelijk is: “naast de indeling in drie categorieën lijken de foto's willekeurig te zijn ingedeeld. Het meest opmerkelijke is de hoeveelheid afbeeldingen, waarnaar ook de titel van het boek verwijst”.

Maar, en dat heeft de Voorzieningenrechter goed gezien, zelfs als zou moeten worden aangenomen dat Schiffmacher het auteursrecht heeft op de verzameling, dan nog zou hij zich alleen tegen de openbaarmaking en verveelvoudiging van de hele verzameling kunnen verzetten, of tenminste van een zodanig deel daarvan dat daarin zijn creatieve verzamelaarshand is aan te wijzen. Een stuk of negen afbeeldingen zijn daartoe niet voldoende.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Decor Kopspijkers is geen inbreuk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief