icon

BREIN opent de jacht op uploaders

Het werd al geruime tijd aangekondigd, maar nu is het dan zo ver: de Stichting BREIN onderneemt daadwerkelijk actie tegen mensen die muziek aanbieden op P2P filesharing-systemen. Voor de duidelijkheid herhalen we het nog maar eens: het downloaden van dergelijke bestanden is volgens de Auteurswet gewoon toegestaan. Dit kan worden beschouwd als het verveelvoudigen van een auteursrechtelijk beschermd werk voor eigen gebruik en valt daarmee onder de 'vrijstelling' van artikel 16b van de Auteurswet. Het uploaden, het beschikbaar stellen aan anderen van auteursrechtelijk materiaal, is echter het openbaar maken daarvan en dat is niet toegestaan.

Naar vandaag op een persconferentie werd bekend gemaakt, heeft BREIN de afgelopen weken sommaties verstuurd aan een vijftigtal uploaders van beschermd materiaal. Dat gebeurde overigens niet rechtstreeks. Omdat BREIN alleen maar over de IP-adressen van de uploaders beschikte en niet over hun fysieke adres, werden de sommaties aan de betreffende internetproviders gestuurd, met het verzoek deze door te sturen (de inhoud van de betreffende brieven is openbaar gemaakt door de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom: klik hier voor de tekst).
Een aantal internetproviders heeft de sommatie inderdaad doorgestuurd (WebWereld meldt dat het hier gaat om Het Net, @home, Planet Internet, Tiscali en Wanadoo). Xs4all heeft het doorsturen geweigerd. Met zeven uploaders zou inmiddels een schikking bereikt zijn. Zij betaalden gemiddeld 2100 euro schadevergoeding en tekenden een onthoudingsverklaring, aldus BREIN.

De rest ging niet op het schikkingsvoorstel in. BREIN eist nu dat de betreffende internetproviders de NAW gegevens van deze uploaders bekend maken. Wanadoo heeft al aangegeven dat uit privacy-overwegingen niet te zullen doen. Van XS4all mag hetzelfde worden verwacht. BREIN heeft aangekondigd in dat geval de providers zelf in rechte te zullen betrekken om afgifte van de NAW gegevens te vorderen.

En dat wordt spannend… Want het is maar zeer de vraag of de providers daartoe verplicht zijn. De huidige stand van de jurisprudentie houdt in dat providers moeten ingrijpen als er onrechtmatig materiaal op een door hen gehoste site staat. Maar de bestanden waar het hier om gaat staan helemaal niet op een site, maar gewoon op de computer van de abonnee van de provider. En er zijn nog maar heel weinig uitspraken (eigenlijk maar eentje) waarin een provider is veroordeeld NAW gegevens van een abonnee te verschaffen. Zonder die NAW gegevens kan BREIN niets beginnen…
Alles staat of valt dus met het al dan niet aannemen van de verplichting die gegevens te verschaffen. Het ziet er naar uit dat daar nog dit jaar (misschien nog wel voor de zomer) een eerste uitspraak over te verwachten is.
Wij volgen dit uiteraard op de voet.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BREIN opent de jacht op uploaders

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief