icon

Adidas moet het bij drie strepen laten…

Het Gerechtshof te Den Bosch deed gisteren uitspraak in een reeds lang slepende zaak tussen enerzijds Adidas en anderzijds C&A, H&M en Marca. Inzet: het bekende drie strepen merk van Adidas en de vraag of daarop nu wel of niet inbreuk wordt gemaakt als een concurrent twee strepen langs mouw en/of broekspijp laat lopen. Uitkomst: niet. Volgens het Hof, althans. Eerder (om niet te zeggen: veel eerder, namelijk al in 1998) had de Rechtbank anders geoordeeld.

Het gaat bij de strepen van Adidas wel degelijk om een merk, ja zelfs om een algemeen bekend merk. En aan laatstgenoemde categorie komt onder omstandigheden een extra bescherming toe. De onderscheidingskracht was wellicht in het begin niet zo groot, zoals ook het Hof overwoog, maar door intensieve reclame-campagnes van Adidas is dat geheel anders geworden. Iedereen moet dus met zijn vingers van de drie strepen afblijven.
Maar… óók van twee strepen?

Nee, zegt het Hof. Het feit dat het drie-strepen-motief door inburgering een grote onderscheidende kracht heeft gekregen brengt niet met zich mee dat de beschermingsomvang zich daardoor mede is gaan uitstrekken over andere streepmotieven. Strepen en eenvoudige streepmotieven zijn tekens die zich niet lenen voor zo'n “in de breedte uitwaaierende monopolisering”. Ze zijn algemeen gangbaar en moeten daarom ook voor derden beschikbaar zijn, ook wanneer één bepaald streepmotief zich heeft weten op te werken tot een algemeen bekend merk met grote onderscheidende kracht.
Van verwarring bij de consument kan volgens het Hof geen sprake zijn omdat het verschil (drie strepen of twee) direct opvalt. Dit “essentiële, want direct in het oog springende verschil” verhindert het aannemen van verwarring.

Adidas kon nog één troef in de strijd werpen, namelijk een stukje door haarzelf veroorzaakte jurisprudentie. In een soortgelijke procedure die zij tegen Fitnessworld had aangespannen had het Europese Hof van Justitie in 2003 namelijk een aanvullende bescherming voor bekende merken aangenomen. Deze bescher-ming, tegen aanhaken, verwatering en reputatieschade, geldt óók als er geen sprake is van verwarring. Voldoende is dat er een zodanige overeenstemming bestaat met het merk dat het in aanmerking komende publiek een verband legt met dat merk.
Maar ook die situatie doet zich volgens het Hof niet voor en daarmee is de zaak afgedaan. …Tot de volgende instantie in ieder geval.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Adidas moet het bij drie strepen laten…

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief