icon

Boete terecht bij niet melden verwerken persoonsgegevens

Sinds september 2001 is de privacybescherming in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Bij die gelegenheid is de voormalige Registratiekamer omgedoopt in College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP heeft bij die gelegenheid ook “tanden gekregen“. Het kreeg namelijk de bevoegdheid boetes op te leggen wanneer de WBP wordt overtreden.

Een van de verplichtingen in de WBP is het melden van het verwerken van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat iedereen die gegevens bijhoudt (of wijzigt, gebruikt, ter inzage geeft, etc.), die herleidbaar zijn naar personen, daarvan melding moet maken. Iedereen? Nou, dat valt nog wel mee: gelukkig is de strikte privesfeer uitgezonderd en is er een uitgebreid vrijstellingsbesluit bij de WBP dat de boel nog een beetje hanteerbaar houdt. (Anders zou u ook uw christmascard-list en salaris-administratie moeten aanmelden). Maar feit is dat veel verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden aangemeld. Dat is overigens niet erg ingewikkeld: de website van het CBP (www.cbpweb.nl) biedt ondersteuning om dit gemakkelijk en vrijwel geheel langs elektronische weg te doen.

Wie het niet doet en niet onder een vrijstelling valt kan een boete krijgen. In juli 2003 (tien maanden nadat de meldingsplicht van kracht was geworden) is het CBP steekproefsgewijs gaan controleren. Dat heeft, zo meldt het CBP, geleid tot 29 boetes. 14 gemeenten, 3 direct marketing bedrijven, 3 zorgverzekeraars en 9 arbodiensten waren de klos. De boetes liepen uiteen van 3000 tot 15000 euro.

B&W van de gemeente Best lieten het er niet bij zitten en legden de zaak aan de bestuursrechter voor, onder andere aanvoerend dat een steekproefcontrole in strijd zou zijn met het bestuursrechtelijke verbod op willekeur: Best kreeg nu een boete en vele anderen niet. De rechtbank, sector bestuursrecht was daarvoor echter niet gevoelig. In redelijkheid kan niet worden verwacht dat iedereen wordt gecontroleerd en het CBP is volstrekt a-select te werk gegaan.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Boete terecht bij niet melden verwerken persoonsgegevens

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief