icon

Computercriminaliteit strenger aangepakt

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel voor uitbreiding van de wettelijke maatregelen tegen computercriminaliteit. Dit is een uitvloeisel van het Cybercrime Verdrag waar Nederland, via de Raad van Europa, bij is aangesloten, naast de VS, Japan, Canada en Zuid Afrika.
De precieze tekst van het wetsvoorstel wordt pas bekend bij de aanbieding aan de Tweede Kamer, na advisering door de Raad van State. De belangrijkste maatregelen zijn echter al wel bekend gemaakt door de regering. Zo gaat de gevangenisstraf voor computervredebreuk (het opzettelijk binnendringen in een computer of netwerk) omhoog van een half jaar naar een jaar. Wordt bij het binnendringen informatie gestolen dan bedraagt de gevangenisstraf maximaal vier jaar (maar dat is nu ook al zo).
Nieuw is wel dat de beperkende voorwaarden voor strafbaarheid bij computervredebreuk komen te vervallen. Wil dit strafbaar zijn dan is momenteel nog vereist dat de beveiliging van de computer wordt gekraakt, een technische ingreep plaatsvindt of een valse identiteit wordt aangenomen (password raden, IP-spoofing, etc.). Straks is echter het enkele feit van het zich opzettelijk toegang verschaffen (op welke wijze ook) klaarblijkelijk voldoende.

Op het opzettelijk verstoren van de toegang tot of het gebruik van computersystemen (door bijvoorbeeld virussen te verspreiden) komt een gevangenisstraf van een jaar te staan. Ook het versturen van spam kan straks strafbaar zijn, zij het alleen als daarmee de communicatiefuncties van een systeem worden verstoord (dus een geheel systeem wordt “platgelegd”).
Ook voorbereidingshandelingen worden strafbaar, waaronder het verkopen, maken of bezitten van hulpmiddelen (zoals bepaalde programma's) die geschikt zijn om een computermisdrijf mee te gaan plegen. Wel zal daarbij moeten worden aangetoond dat het oogmerk bestaat daar een misdrijf mee te gaan plegen.
Justitie en politie krijgen ruimere mogelijkheden voor inbeslagname en aftappen, alsmede voor voorlopige hechtenis. Dat laatste wordt mogelijk voor alle vormen van computercriminaliteit. Internetproviders kunnen voorts een 'freeze-order' opgelegd krijgen, waaronder zij gedwongen zijn gegevens beschikbaar te houden voor opsporingsonderzoek.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Computercriminaliteit strenger aangepakt

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief