icon

Internet loggegevens opeisbaar van websitebeheerder?

Het Openbaar Ministerie heeft de stichting 'vrienden van Indymedia' gevraagd de 'IP-adres loggegevens' bekend te maken van bezoekers aan de website www.indymedia.nl. In internet-kringen wordt vermoed dat dit verband houdt met het feit dat onlangs een posting met bedreigingen aan het adres van voormalig VVD kamerlid Wilders op die website verscheen.
Het OM stelt dat Indymedia wettelijk verplicht is de loggegevens te bewaren en op aanvraag te verstrekken. Indymedia stelt echter in een persbericht dat deze verplichting uitsluitend geldt voor Internet Service Providers (ISP) en kabelexploitanten. Indymedia is echter geen ISP of telecom provider, maar slechts de beheerder van een website.

Een interpretatieverschil? Maar dan wel een waarvan de uitkomst verstrekkende gevolgen kan hebben. Indien ook beheerders van websites loggegevens zouden moeten gaan bijhouden en verstrekken zouden privacy en vrijheid van informatievergaring wellicht verder worden beperkt dan de wetgever voor ogen heeft gestaan. Of zou de plicht alleen moeten gelden voor sites die de mogelijkheid bieden postings te plaatsen? Is iemand die een website aanbiedt waarop gereageerd kan worden ook niet een soort Internet Service Provider?

Feit is dat de Telecommunicatiewet in dit kader uitsluitend verplichtingen oplegt aan “de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk” en aan de “aanbieder van een elektronische communicatiedienst”. De eerste categorie is uiteraard niet aan de orde; de tweede is in artikel 1.1 onder f zodanig omschreven dat een loutere websitebeheerder er niet onder te brengen is. Bovendien bestaat maar in zeer beperkte gevallen een verplichting gegevens te bewaren. In zoverre het OM zich rechtstreeks op de Telecommunicatiewet zou willen beroepen krijgt zij het dus moeilijk. Daarnaast kent het Wetboek van Strafvordering nog enkele mogelijkheden (in bijzonder in artikel 126n), maar ook die kunnen slechts zijn gericht tegen bovengenoemde aanbieders.
Overigens zorgde Indymedia al eerder voor baanbrekende jurisprudentie op het gebied van wat wel en niet mag op internet. Wellicht is de volgende principiele uitspraak alweer in zicht…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Internet loggegevens opeisbaar van websitebeheerder?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief