icon

Gehackte mailbox mr. Tonino weer offline gehaald

Je kon erop wachten. Peter R. de Vries bracht jongstleden donderdag immers wel erg expliciete screenshots van de inhoud van de beruchte computer van Officier van Justitie mr. J. Tonino. Met een beetje moeite was daarop ook het huidige e-mailadres van Tonino bij Zonnet op te maken. Een hacker slaagde er vervolgens in het bijbehorende wachtwoord te kraken en voila: nog meer gegevens van Tonino liggen op straat. Daaronder bevindt zich ook een interne reactie van Tonino aan Hoofdofficier van Justitie mr. de Wit waarin hij ingaat op hetgeen Peter R. de Vries publiceerde.
Een weblog publiceerde deze en andere e-mails uit de mailbox van Tonino, o.a. ook in de vorm van screenshots. Inmiddels zijn deze echter van de betreffende site verwijderd. De hele weblog is zelfs offline gehaald en in plaats daarvan is een enigszins verontschuldigende boodschap geplaatst. De beheerder van de weblog zegt daarin onder andere medewerking toe om de hacker op te sporen…

Zat de weblog fout? Ja, dat mogen we wel aannemen. De hacker heeft zich naar verwachting schuldig gemaakt aan het misdrijf “computervredebreuk” (het opzettelijk wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, artikel 138a Wetboek van Strafrecht). De weblog heeft deze uit misdrijf verkregen gegevens gepubliceerd. Los van eventuele strafrechtelijke consequenties is het publiceren van deze informatie ook civielrechtelijk onrechtmatig. Het levert een schending op van de privacy waar -zeker gezien de wijze waarop men toegang tot de informatie heeft verkregen- moeilijk een rechtvaardigingsgrond voor zal kunnen worden gevonden. En dan hebben we het nog niet over de gepleegde schending van het auteursrecht door brieven van een ander te publiceren zonder diens toestemming.
Hoe zit het met beheerders van andere weblogs, die uit de betreffende mails citeren? Auteursrechtelijk redden zij het in ieder geval niet: om straffeloos te mogen citeren dient het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar te zijn gemaakt. Dat is hier niet het geval. Of iemand die citeert de privacy schendt zal afhangen van wat er precies geciteerd wordt. Ook het uitsluitend aanbrengen van een link naar een site waar (fragmenten van) de mails te vinden zijn kan al onrechtmatig zijn. Uit de jurisprudentie mag worden afgeleid dat het desbewust linken naar een site waar onrechtmatig materiaal te vinden is zelf ook onrechtmatig is.

Zal al deze juridische bescherming de heer Tonino helpen? Ik zie het somber in. Eerdere vergelijkbare gevallen, zoals de publicatie van het dagboek van de Utrechtse studentes, leren dat informatie die eenmaal op het net staat nooit helemaal verdwijnt. De basisregel: “Wat offline geldt moet ook online gelden” is mooi; de praktijk is -vanwege de geringe pakkans en de internationale aspecten- een stuk weerbarstiger.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gehackte mailbox mr. Tonino weer offline gehaald

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief