icon

Van wie is 'Het Lagerhuis'?

NRC Handelsblad meldde gisteren dat VARA-persoonlijkheid Marcel van Dam in 2002 van het ministerie van VWS in vijf maanden 130.000 euro zou hebben ontvangen voor het leiden van 'Het Lagerhuis-debatten'. De debatten werden gehouden in het kader van de modernisering van de AWBZ. De krant meldt dat uit de offerte die Van Dam naar VWS stuurde blijkt dat deze zich aanbood als leider van discussies 'zoals die plaatsvinden in het televisie-programma 'Het Lagerhuis''. Van Dam zei desgevraagd tegen NRC Handelsblad niet meer te weten of hij toestemming van de VARA had voor het leiden van de debatten onder die titel. Maakt dat eigenlijk iets uit?
'Het Lagerhuis' is door de VARA als merk geregistreerd. Dit is onder andere gebeurd voor 'realisatie en regie van radio- en televisieprogramma's', maar ook voor 'het organiseren van landelijke debat- en publieksbijeenkomsten voor educatieve en culturele doeleinden'. Wie dergelijke debatten in den lande onder de naam 'Het Lagerhuis' wil gaan voeren zal dus in beginsel de toestemming van de VARA nodig hebben. In beginsel… Want sommige gedeponeerde merken zijn te weinig onderscheidend om een geldig merkrecht op te leveren. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat mensen een hele gewone aanduiding voor een bepaald product of dienst via het merkrecht monopoliseren. Vaak worden te weinig onderscheidende merken er door het Benelux Merkenbureau (BMB) al uitgefilterd, maar soms blijkt het pas in een inbreukzaak voor de rechter. 'Het Lagerhuis' heeft de BMB toets blijkbaar kunnen passeren, maar of het echt een houdbaar merk is voor publieksdiscussies zou pas blijken in een eventuele procedure. Een sterk punt in dat verband voor de VARA: naarmate een merk meer ingeburgerd is stijgt de onderscheidende kracht.

Overigens is het programma 'Het Lagerhuis' mogelijk niet alleen via de naam, maar ook via het zogenaamde format beschermd. Als een televisieprogramma voldoende oorspronkelijk is in de wijze waarop dit is opgebouwd (het format) rust er auteursrecht op. Om op deze grond in een inbreuksituatie te belanden zal een ander programma of een 'debat en publieksbijeenkomst' echter wel dicht tegen het origineel (althans tegen beschermde elementen uit het origineel) moeten gaan aanzitten…

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Van wie is 'Het Lagerhuis'?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief