icon

Voorzieningenrechter: Foto van 'dief' in etalage mag niet

Vandaag is door de Voorzieningenrechter hier ter stede uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen tegen de eigenaar van de sigarenzaak die in zijn winkel een foto had opgehangen van een bejaarde dame die daar zou hebben gestolen. Ik schreef al over deze zaak na de zitting.
Zoals verwacht merkte de Voorzieningenrechter de handelwijze van de sigarenwinkelier vandaag aan als inbreuk op het portretrecht van de bejaarde dame. Zij heeft immers een redelijk belang dat zich tegen openbaarmaking van haar beeltenis verzet, namelijk het belang niet het “diffamerende en stigmatiserende effect” te hoeven ondergaan dat daar van uitgaat. Er is geen zwaarder wegend belang van de winkelier dat daartegen opweegt. Noch zijn recht op vrijheid van meningsuiting, noch de bescherming van zijn eigendom, noch het algemeen belang dat door dergelijke publicatie ook andere winkeliers in staat worden gesteld veelplegers te herkennen kunnen als zodanig gelden.
De Voorzieningenrechter lijkt zich in haar vonnis over de hoofden van partijen heen tot winkeliers in vergelijkbare gevallen te richten. Zij geeft aan dat het begrijpelijk is dat winkeliers zoeken naar middelen om winkeldiefstal tegen te gaan. Daarbij mogen zij echter uitsluitend rechtmatige middelen gebruiken. Een publicatie als de onderhavige heeft een element van straf in zich en levert aldus eigenrichting op. Het opsporen en berechten van verdachten is het monopolie van justitie en het is niet aan burgers om mogelijke verdachten openlijk te schande te zetten, aldus de Voorzieningenrechter.
De Voorzieningenrechter acht het handelen van de sigarenwinkelier tevens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De beelden van de bewakingscamera zijn een bestand in de zin van die wet. De bejaarde dame heeft geen toestemming gegeven voor het verwerken van die beelden. De belangenafweging valt ook hier ten nadele van de winkelier uit.
De winkelier dient het ophangen van de foto te rectificeren. Niet opnieuw met een foto, maar uitsluitend met de volgende tekst:
“De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis van 26 augustus 2004 geoordeeld dat ik door op deze plaats de foto van een 79-jarige vrouw op te hangen met daarbij de tekst 'Deze vrouw heeft hier gestolen' onrechtmatig jegens deze vrouw heb gehandeld, omdat het in strijd is met de wet. De voorzieningenrechter heeft mij veroordeeld deze tekst gedurende vier dagen op te hangen.”
Een rectificatie in een tweetal kranten (zoals eveneens gevorderd) is niet nodig, nu de media toch wel aandacht aan deze zaak zullen besteden. De rectificatie in de winkel levert aldus voldoende genoegdoening, zodat een schadevergoeding niet aan de orde is.

Al met al een uitspraak die geheel in lijn is met het geldende recht. Goed voor de privacy, jammer voor de winkeliers. Wellicht hebben zij iets aan de plannen binnen het OM vaker foto's van verdachten te gaan publiceren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Voorzieningenrechter: Foto van 'dief' in etalage mag niet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief