icon

Winkeldief straks in Opsporing Verzocht?

In een bijdrage in deze blAWg van vorige week besteedde ik aandacht aan het kort geding dat was aangespannen tegen de eigenaar van een sigarenwinkel die in zijn etalage een foto van een vermeende winkeldief had opgehangen. Daarbij was de aandacht vooral gericht op de beperkingen die het portretrecht aan een dergelijke actie stelt.
Nu lezen wij in NRC en de Volkskrant dat de “Landelijke Selectiecommissie Opsporingsberichtgeving” van het OM aanbeveelt vaker portretten van verdachten van strafbare feiten te publiceren. Waar dergelijke portretten nu alleen nog maar in Opsporing Verzocht en soortgelijke programma’s verschijnen als sprake is van ernstige feiten, stelt de commissie voor dit mogelijk te maken bij de opsporing van ieder feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Zijn hier dan geen portretrechtelijke beperkingen aan de orde? Nee, in beginsel niet. Wat de sigarenwinkelier vermoedelijk niet zomaar mag, mag het OM wel. In de Auteurswet staat een specifiek op dit doel gericht artikel 22:
1. In het belang van de openbare veiligheid alsmede ter opsporing van strafbare feiten mogen afbeeldingen van welke aard ook door of vanwege de justitie worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
2. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde of wetenschap wordt niet beschouwd het overnemen ervan ten behoeve van de openbare veiligheid of om het goede verloop van een bestuurlijke, parlementaire of gerechtelijke procedure of de berichtgeving daarover te waarborgen.
[tekst van 1 september aanstaande]
Zowel het portretrecht als het auteursrecht zijn daarmee buiten spel geplaatst. Al blijft het natuurlijk interessant je af te vragen wat er zou gebeuren als een oppassende burger die toevallig lijkt op een gezochte winkeldief een claim indient bij Justitie omdat “zijn” compositietekening bij Opsporing Verzocht in beeld was. (Antwoord: vermoedelijk heel weinig).

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Winkeldief straks in Opsporing Verzocht?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief