icon

Stichting BREIN gaat P2P muziekaanbieders rechtstreeks benaderen

De Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) gaat mensen die via zogenaamde peer-to-peer filesharing systemen als Kazaa en E-mule muziek en ander beschermd materiaal aanbieden rechtstreeks benaderen. Via dezelfde systemen die zij gebruiken om bestanden uit te wisselen ontvangen de betrokkenen een bericht van BREIN onder de titel “Waarschuwing tegen het illegaal aanbieden van content. Voorkom onrechtmatig of zelfs strafbaar handelen.” In het bericht wordt gewezen op het bestaan van intellectuele eigendomsrechten en opgeroepen creativiteit te steunen. Daarnaast wordt gewaarschuwd tegen de gevaren van het toelaten van “jan en alleman” tot de eigen computer.

BREIN is een organisatie waarin producenten en exploitanten van beeld- geluids- en multimediadragers zich hebben verenigd. Al jaren lang zijn het deze professionele exploitanten die zich sterk maken voor handhaving (en uitbreiding) van intellectuele eigendomsrechten en niet zozeer de creatieve makers zelf.
BREIN heeft niettemin gelijk met wat zij stelt: het is niet toegestaan via P2P systemen beschermd materiaal aan te bieden. Downloaden mag in beginsel wel, mits dat voor eigen gebruik gebeurt. Maar uiteraard valt er uitsluitend iets te downloaden bij de gratie van mensen die bereid zijn bestanden via de filesharing-systemen aan te bieden. Het met waarschuwingen als deze benaderen van die aanbieders kan daarom succesvol werken.

In andere landen werden dergelijke acties al eerder gevoerd en opgevolgd door juridische maatregelen tegen “volhouders”. Bekend zijn de processen die in de Verenigde Staten zijn gevoerd tegen -vaak jeugdige- aanbieders, welke in een aantal gevallen hebben geleid tot het opleggen van forse schadevergoedingen. Voordat dergelijke acties ook in Nederland mogelijk zijn zal echter nog wel een hobbel moeten worden genomen: het dwingen van providers de namen en adressen vrij te geven die achter de IP-nummers van de gebruikers schuil gaan. Hetzelfde leerstuk van de privacy, waarmee door BREIN wordt geschermd als additioneel argument om P2P diensten te mijden, zou daar vooralsnog wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Stichting BREIN gaat P2P muziekaanbieders rechtstreeks benaderen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief