icon

Zitting Grote Kamer verschoonbare termijnoverschrijding

Onze advocaten Lucia Tellegen en Renée van Exter pleiten voor de Grote Kamer samengesteld uit rechters van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep.

De zitting vindt plaats op 13 juli a.s. vanaf 14.00 uur en is live te volgen met Livestream zitting grote kamer CBb over verschoonbaarheid overschrijding bezwaar- of beroepstermijn (rechtspraak.nl).

Hoogst bereikbare

Dit is het hoogst bereikbare voor een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht waar het gaat om het pleiten voor een rechterlijk college. Dit college is immers samengesteld uit de hoogste bestuursrechters van het Nederlands rechtsbestel. Wij schreven in een eerdere blog al over deze bijzondere procedure. Met het oog op rechtseenheid en rechtsontwikkeling houden de genoemde rechtscolleges gezamenlijk zitting. Dit mondt uit in een conclusie van de Advocaat-Generaal Widdershoven.

Bijdrage ontwikkeling recht

Het pleiten voor de Grote Kamer betekent een uitgelezen gelegenheid voor onze advocaten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het recht.

Aan de orde is de verschoonbare overschrijding van bezwaar- of beroepstermijn. In de praktijk leidde een te rigide interpretatie tot situaties waarin burgers en bedrijven de mogelijkheid besluiten van bestuursorganen aan te vechten verloren door een kleine onachtzaamheid. Dit werd als onrechtvaardig ervaren.

In iedere zaak kan door de inbreng van een advocaat wijziging in het recht worden gebracht. Maar bij de behandeling door de Grote Kamer is het vooropgezette idee dat uitgaand van een beschrijving van de stand van het recht wordt onderzocht of een wijziging is aangewezen. Toegepast in dit geval ligt expliciet de vraag voor of en zo ja, wanneer een ruimhartiger benadering door bestuursorganen en bestuursrechters is aangewezen op de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding.

Onze advocaten zullen hun pleidooi daarop inrichten en hebben aldus rechtstreeks invloed op de ontwikkeling van het recht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zitting Grote Kamer verschoonbare termijnoverschrijding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief