icon

Schaarse Vergunning Markt Zuidas (2) 

Gratis advies 

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid heeft mijn blog over de wijze van verdelen van de schaarse vergunning voor de Zuidasmarkt goed gelezen en ter harte genomen. 

Ik schreef in mijn blog over het Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid tot vaststelling van nadere regels voor de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ van 16 februari 2021 (gerectificeerd gepubliceerd in het Gemeenteblad). Mijn conclusie was dat het daarin gekozen verdelingsmechanisme van de vergunning zich niet verdraagt met Marktverordening.

Gekozen was voor een verdeling door middel van loting van toegelaten aanvragen zonder toetsing aan inhoudelijke selectiecriteria. Gevolg daarvan is dat de loting bepaalt wie de vergunning verkrijgt ongeacht de inhoudelijke kwaliteit van de markt die wordt aangevraagd. Om aan de loting mee te doen is het immers voldoende dat de aanvraag volledig is. Een volledige aanvraag wordt toegelaten tot de loting, zonder inhoudelijke selectie vooraf. 

In artikel 5.3 van de toepasselijke Marktverordening treft men echter een hele waslijst inhoudelijke selectiecriteria aan. Letterlijk staat daar dat bij de vaststelling van de wijze van verdeling onder meer rekening gehouden met de diverse criteria, zoals geschiktheidseisen aan aanvragers, het productaanbod, het aantal, de kwaliteit en het uiterlijk aanzien van de te verhuren kramen, de hoogte van de prijs van de verhuur van de marktplaatsen en de kramen, het opbouwen en afbreken van de kramen, de aansprakelijkheid, reclame; afval en geluidshinder. Een hele waslijst van selectiecriteria dus. Door te kiezen voor een loting legde de gemeente een onverschilligheid ten aanzien van (de kwaliteit van) de uit te voeren activiteit aan de dag. Dat is niet te rijmen met de Marktverordening. 

Dit gratis advies is dus ter harte genomen. Bij besluit van 15 november 2022 heeft het dagelijks bestuur reparatiewerk verricht door het vaststellen van “Nadere regels voor de verlening van de vergunning voor de markt op afstand”. Daarin zijn – kennelijk in aanvulling op de eerdere Nadere regels uit 2021 – uitgebreide inhoudelijke criteria voor het selecteren van de beste gegadigde opgenomen. De aanvragen worden aan deze criteria getoetst. Indien het resultaat daarvan is dat er meer aanvragen als gelijkwaardig worden beoordeeld, vindt de loting onder deze aanvragen plaats.  

Natuurlijk roepen deze Nadere regels nieuwe vragen op. In het bijzonder is de vraag of de opgenomen selectiecriteria voldoen aan de eisen dat deze duidelijk en ondubbelzinnig, objectief, transparant en toegankelijk zijn.  

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schaarse Vergunning Markt Zuidas (2) 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief