icon

Experiment gesloten coffeeshopketen: niet-ontvankelijk beroep toch inhoudelijk beoordelen?

Al eerder blogde ik over het van start gaan van het Experiment gesloten coffeeshopketen. Inmiddels vordert de primaire besluitvorming gestaag. Het aanvraagtijdvak is inmiddels gesloten en de voorselectie en loting hebben reeds plaatsgevonden. De Ministers zijn nu aan zet met een toets van de ingelote aanvragen aan de wet Bibob.

In een uitspraak van 21 januari 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:123) heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek om een voorlopige voorziening in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen na inhoudelijke beoordeling afgewezen. Met name rechtsoverweging 11.1 van deze uitspraak wekt de belangstelling. Hier overweegt de rechtbank dat de vraag of er sprake is van een ontvankelijke connexe bodemprocedure of van voldoende spoedeisend belang daar kan worden gelaten, omdat er geen inhoudelijke reden bleek om het verzoek om een voorlopige voorziening toe te wijzen. A contrario meent de rechtbank dat de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening pas hoeft te worden getoetst als een inhoudelijke beoordeling tot een grond verzoek (en in het verlengde daarvan een gegrond beroep) zou moeten leiden.

De vraag is of deze overwegingen, en dus ook de uiteindelijke uitspraak tot afwijzing van het verzoek om een voorlopige voorziening, wel zo zuiver is.

Mogelijke dicta van een uitspraak

Op grond van artikel 8:70 Awb kan een bestuursrechter een uitspraak doen die strekt tot:

  • onbevoegdverklaring van de bestuursrechter,
  • niet-ontvankelijkverklaring van het beroep,
  • ongegrondverklaring van het beroep, of
  • gegrondverklaring van het beroep.

Ontvankelijkheid gaat voor inhoudelijk oordeel

De bestuursrechter móet het beroep niet ontvankelijk verklaren indien zij weliswaar bevoegd is, maar geen inhoudelijk oordeel mag vellen. Bijvoorbeeld indien het procesbelang aanstonds ontbreekt of het bestuursorgaan een bezwaarschrift ten onrechte ontvankelijk heeft geacht. Ontvankelijkheid gaat dus voor het inhoudelijk oordeel.

De rechtbank Amsterdam heeft met de uitspraak van 21 januari 2021 dus geen zuivere uitspraak gedaan. De rechtbank had eerst moeten beoordelen of er sprake was van een ontvankelijke connexe bodemprocedure of van voldoende spoedeisend belang alvorens tot inhoudelijke beoordeling over te gaan.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Experiment gesloten coffeeshopketen: niet-ontvankelijk beroep toch inhoudelijk beoordelen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief