icon

Wietproef gaat van start

Bij het Koninklijk Besluit van 17 juni 2020 is geregeld dat zowel de Wet experiment gesloten coffeeshopketen als het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen met ingang van 1 juli 2020 in werking treden. Hiermee is het startschot gegeven voor het zogenoemde ‘experiment gesloten coffeeshop’, in de volksmond ook wel het wietexperiment of de wietproef genoemd.

Met dit experiment wordt een voorzichtig begin gemaakt aan het adresseren van de zogenoemde achterdeurproblematiek van het Nederlandse gedoogbeleid. Dat wil zeggen dat volgens het gedoogbeleid de verkoop van hennep in coffeeshops onder strenge voorwaarden gedoogd wordt, terwijl tegelijkertijd de productie en aanlevering van hennep aan die coffeeshops verboden blijft.

Tijdens het experiment moeten coffeeshops gelegen in de deelnemende gemeenten hennep verkopen die wordt geproduceerd door ten hoogste tien telers die door de ministers worden aangewezen. De hennep die door deze telers wordt geproduceerd, moet gecontroleerd zijn op kwaliteit. En telers die meedoen mogen alleen aan die coffeeshops verkopen. Dit wordt de gesloten coffeeshopketen genoemd.

Het doel van dit experiment is om te bezien of en hoe hennep en hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kunnen worden afgeleverd en wat de effecten daarvan zijn op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid.

Momenteel bevindt het experiment zich in de voorbereidingsfase. Tijdens deze fase gelden de Opiumwet gebruikelijke gedoogregels nog en wordt de procedure voor de selectie van de telers gestart. Wiettelers die aan het experiment mee willen doen, kunnen in de periode 1 juli tot en met 28 juli 2020 een aanvraagformulier indienen bij de ministers. Indien na beoordeling van alle aanvragen meer telers in aanmerking komen voor verdere selectie dan het maximaal aantal te vergeving aanwijzingen, zal een loting worden toegepast.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wietproef gaat van start

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief