icon

De actualisatie van de rol van de Engineer in de FIDIC Red en Yellow boeken

In de Nederlandse projectontwikkeling wordt bij projecten met internationale deelnemers vaak gebruik gemaakt van de FIDIC-contractvormen, ook wel FIDIC-boeken genoemd. Deze FIDIC-boeken zijn het spiegelbeeld van de UAV en de UAV-GS contractvormen die vaak worden gebruikt voor projecten met vooral Nederlandse deelnemers. De FIDIC-boeken bestrijken het gehele spectrum van taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen die betrokken zijn bij verschillende typen projecten. De verschillende boeken worden aangeduid met kleuren. Zo is het Red Book bedoeld voor traditionele bouwprojecten waarbij het ontwerp wordt vervaardigd door of namens de opdrachtgever, is het Yellow book voor design & build projecten waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer ligt en is het Silver Book bedoeld voor turn-key overeenkomsten waarbij nauwelijks risico’s zijn voor de opdrachtgever. Vanwege de groeiende internationalisering en competitie in de Nederlandse projectontwikkeling, neemt het gebruik van de FIDIC-boeken in Nederland toe.

In december 2017 is de meest recente actualisering van FIDIC Red, Yellow en Silver boeken gepresenteerd. Het doel van de actualisering is om de voorwaarden duidelijker te maken, om de transparantie en de rechtszekerheid te vergroten en om de best practices vast te leggen. De nadruk wordt ook meer gelegd op het voorkomen van geschillen. De concrete wijzigingen zien onder andere op de Advance Warning, de scheiding van ‘claims’ en ‘geschillen’ alsook de mogelijkheid voor de aannemer om de werkzaamheden te schorsen en voor de opdrachtgever om de overeenkomst te beëindigen. Ook is het aantal termijnen in de FICID-boeken toegenomen, waardoor het belang van goede contractmanagement nogmaals wordt onderstreept.

In het navolgende zal alleen worden ingegaan op de wijzigingen ten aanzien van de rol van de Engineer. De Red en Yellow-boeken worden namelijk zodanig gewijzigd dat de Engineer meer de rol van een projectmanager en bemiddelaar wordt toebedeeld. Zo is in het nieuwe artikel 3.7 opgenomen dat de Engineer neutraal zal handelen en niet geacht wordt voor de Opdrachtgever te werken. De Engineer mag nu ook een vertegenwoordiger aanstellen die namens hem handelt en hoofdkwartier moeten hebben op het bouwterrein. Dit is te vergelijken met het Nederlands (bestuursrechtelijke) equivalent van het mandaat.

De Engineer was al bevoegd om de Aannemer instructies te geven voor de uitvoering van het werk. Wanneer deze instructie een wijziging of aanpassing van de overeenkomst betreft, dient de procedure uit artikel 13 te worden gevolgd. Nieuw is dat wanneer een instructie van een Engineer niet expliciet bepaalt dat het een wijziging betreft, en de Aannemer de instructie wel als zodanig opvat, deze een Notice aan de Engineer zal moeten sturen. Dat zal ook moeten als de instructie niet in overeenstemming is met de wet, negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van het Werk of de instructie technisch niet uitvoerbaar is. De Engineer moet binnen zeven dagen op de Notice reageren. Deze reactie en de daarin genoemde voorwaarden zijn bindend.

In het geval van een Claim of een issue dient de Engineer ertoe te leiden dat overleg plaatsvindt. Zo snel mogelijk, want wanneer niet binnen 42 dagen (behoudens verlenging) door de partijen overeenstemming wordt bereikt, dan zal de Engineer tot een vaststelling moeten komen waarin (gemotiveerd) de knoop wordt doorgehakt. Als een van de partijen het niet eens is met de vaststelling van de Engineer, dan deze kan binnen 28 dagen na ontvangst van de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbij geen reactie worden gegeven, een Notice of Dissatisfaction (NOD) aan de wederpartij sturen waarin uiteengezet wordt waarom men het niet eens is met de vaststelling. Binnen 42 dagen na de NOD dient een procedure bij de DAAB (Dispute Avoidance/Adjunction Board, voorheen DAB) aanhangig te worden gemaakt. Wanneer geen van de partijen een NOD stuurt, geldt de vaststelling van de Engineer als aangenomen, finaal en bindend.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De actualisatie van de rol van de Engineer in de FIDIC Red en Yellow boeken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief