icon

Carnavalsfeest valt in het water?

Carnaval staat voor de deur en aan de verzameling uitspraken over welke vergunningen schaars zijn en welke niet, is sinds 19 januari 2018 een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant toegevoegd over evenementenvergunningen.

De uitspraak gaat over partycentrum ‘De Cranehoeve’ en carnavalsvereniging ‘De Pintewippers’. Zij hadden beide een evenementenvergunning aangevraagd voor het organiseren van carnavalsevenementen op dezelfde locatie in Gastel en voor ongeveer dezelfde periode (carnaval). De burgemeester had de evenementenvergunning verleend aan De Pintewippers omdat die als eerst een aanvraag had ingediend en omdat die al jaren ervaring had met het organiseren van festiviteiten rondom carnaval in de regio. Omdat het planologisch niet mogelijk was om het evenement van De Cranehoeve op die locatie óók te vergunnen, is de evenementenvergunning van De Cranehoeve geweigerd.

De Cranehoeve probeerde hier via een voorlopige voorziening een stokje voor te steken. De Cranehoeve voerde daarin onder meer aan dat de evenementenvergunning een schaarse vergunning is. De achterliggende gedachte van die stelling was dat de verdeling van schaarse vergunningen moet verlopen middels een transparante procedure waarbij potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar zo’n vergunning. De Cranehoeve meende niet (voldoende) in de gelegenheid te zijn geweest mee te dingen naar de evenementenvergunning.

De voorzieningenrechter volgt De Cranehoeve niet in dit standpunt. Volgens de voorzieningenrechter is de evenementenvergunning in kwestie geen schaarse vergunning omdat er geen sprake is van een vooraf kenbaar, beperkt aantal beschikbare vergunningen. Het staat De Cranehoeve vrij om op hetzelfde moment op een andere daartoe geschikte locatie een vergelijkbaar evenement te organiseren. Dat zij ervoor kiest om dat niet te doen, doet daar niet aan af.

Hoewel summier gemotiveerd, lijkt mij dat het oordeel van de voorzieningenrechter in lijn is met de voorhanden rechtspraak over schaarse vergunningen zoals ook is samengevat door AG Widdershoven in zijn conclusie van 25 mei 2016. Daaruit blijkt dat er sprake kan zijn van een schaarse vergunning als er sprake is van fysieke schaarste (in de zin dat beschikbare natuurlijke hulpbronnen schaars zijn), technische schaarste (in de zin dat bruikbare technische mogelijkheden schaars zijn) of beleidsmatige schaarste (in de zin dat een beleidsmatig plafond aan het aantal te verlenen vergunningen is gesteld). Van geen van deze varianten lijkt in dit geval sprake.

De Cranehoeve ligt dus nu de keuze voor tussen het afgelasten van het carnavalsevenement of het verplaatsen daarvan.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Carnavalsfeest valt in het water?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief